Save job

Om arbeidsgiveren

BI is an independent, not-for-profit foundation and the main provider of research based knowledge on business and management disciplines in Norway.

Besøkt arbeidsgiverens side

Handelshøyskolen BI i samarbeid med Regional ordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage | Forskning og utdanning

Prosjektet skal samle kunnskap om hvilke ledelses- og organisasjonsklima som fremmer samspillskompetanse hos ansatte i barnehage.

Barnehager som systematisk over tid arbeider med ansattes kompetanse, motivasjon og samhandling får ofte bedre resultater. For at systematisk kvalitetsutvikling skal ha effekt er det viktig at ledelsen i barnehager tilrettelegger for strukturert tilbakemeldingspraksis, oppføling av ansatte i daglige aktiviteter, gjennomfører veiledning, gir kartleggings- og implementeringsstøtte og coaching.

Kvaliteten på norske barnehager varierer. Det eksisterer ikke noen helhetlig modell på hvordan systematisk arbeid med å heve kvaliteten i norske barnehager. Det er lite forskning på ledelse i barnehage, spesielt i Norge, og derfor er et slikt prosjekt viktig.

Litt om stillingen:

Programmet for utdanningsledelse på Handelshøyskolen BI søker åtte assistenter til et spennende forskningsprosjekt innenfor ledelse i barnehage. 

Vi søker deg som er masterstudent og som kan tenke deg å jobbe for oss med å gjennomføre observasjoner i barnehager i Oslo og Viken 3-18 januar 2024, ved bruk av verktøyet CLASS. Det som skal observeres er kvaliteten i samspill mellom ansatte og barn, på avedlingsnivå. 

Du vil få full opplæring i bruk av verktøyet og i tillegg blir du akkreditert som CLASS-observatør. Opplæringen skal gjennomføres 12. og 13. desember. 

Barnehagene som er med i studien:

 • Antall barnehager: 18 (10 i Oslo og 8 i Viken) – Alle ligger i eller rett utenfor Oslo
 • Avdelingene som skal observeres: 68

Vi kan tilby:

 • Muligheten til å delta i et spennende forskningsprosjekt innenfor ledelse i barnehager.
 • Praktisk erfaring med gjennomføring av observasjoner i barnehager i Oslo og Viken.
 • Opplæring i bruk av CLASS-verktøyet og akkreditering som CLASS-observatør.
 • Muligheten til å samarbeide med erfarne forskere og fagfolk på utdanningsledelse.
 • En tidsbegrenset deltidsstilling som passer for masterstudenter som ønsker å jobbe i januar 2024.
 • Denne stillingen gir en unik mulighet for faglig utvikling og praktisk erfaring innenfor utdanningsledelse og barnehageforskning.
 • Lønn etter avtale

Krav til søker:

 • Søker bør være masterstudent.
 • Søker må kunne delta i opplæringssesjonene som finner sted 12. og 13. desember.
 • Siden stillingen innebærer observasjon av samspill mellom ansatte og barn på avdelingsnivå, er evnen til å samarbeide og kommunisere viktig.
 • Søkerne bør være nøyaktige og pålitelige, da observasjon av samspill krever grundighet og pålitelige resultater.
 • Flytende norskkunnskaper er nødvendig, samt et moderat ferdighetsnivå i engelsk

Kort om stillingen:
Bransje: Forskning og utdanning
Stillingstype: Prosjektengasjement
Målgruppe: Studenter 
Arbeidsområde: Forskning og utvikling
Type arbeid: Assistent
Åpent for antall stillinger: 8

Kontaktperson for stillingen:
Kontaktperson: Helga Norheim, Associate Professor // Robin Ulriksen, Associate Professor
Kontaktperson epost: helga.norheim@bi.no // robin.ulriksen@bi.no
Kontaktperson telefon: 41699693 // 95703200
Vi ber interesserte kandidater om å sende søknad og CV snarest. Søknadene vil bli vurdert fortløpende og avgjørelse vil bli tatt så snart vi finner de rette kandidatene.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Assistent
Plassering
Nydalsveien 37 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2023-11-21
Søknadsfrist
Unspecified
Jobbtype
Save job

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

BI is an independent, not-for-profit foundation and the main provider of research based knowledge on business and management disciplines in Norway.

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
Flere stories