Din jobbvarsel har blitt opprettet.
OsloMet - Storbyuniversitetet
Klinisk stipendiat tilknyttet barn og unge i kommunehelsetjenesten i Akershus - brobyggerstilling mellom universitet og praksisfelt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 2 months ago
Søknadsfrist: okt. 01
Plassering: Oslo, Norge
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Klinisk stipendiat tilknyttet barn og unge i kommunehelsetjenesten i Akershus - brobyggerstilling mellom universitet og praksisfelt

En klinisk stipendiatstilling ved Fakultet for helsevitenskap tilknyttet barn og unge i kommunehelsetjenesten i Akershus– en brobyggerstilling mellom universitet og praksisfelt

Ved OsloMet – storbyuniversitetet er det ledig en åremålsstilling som klinisk stipendiat innen helsetjenester til barn og unge i kommunene.

Den kliniske stipendiatstillingen er en brobyggerstilling der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet. Stipendiatperioden vil ha en varighet på fem år.

Stipendiaten vil være ansatt på Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60% forskning) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akerhus (USHT) (40 % praksisutvikling og tverrprofesjonelt arbeid). USHT har et samfunnsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og skal være pådriver for å styrke kvalitet i kommunehelsetjenesten gjennom fag-, kompetanseutvikling og forskning (www.utviklingssenter.no).

I forskningsdelen av stillingen må stipendiatene knyttes til et fagmiljø og en forskningsgruppe på OsloMet, med veiledning derfra. I tillegg er det ønskelig at kandidaten har tilknytning til et forskningsmiljø i kommunen. Stipendiaten vil også knyttes til INTERACT (Interprofessional Interaction with Children and Youth - https://www.interact.hioa.no) og samarbeide med en stipendiat innenfor barnevern om utvikling av tverrprofesjonell praksis i kommunene.

INTERACT er et utdanningsprosjektet som har som mål å gi studenter i profesjonsutdanninger ved OsloMet erfaring med tverrprofesjonelt samarbeid i tjenestene til barn, unge og deres familier. Deler av denne opplæringen foregår i kommunene, i et praksisfelt som arbeider med utvikling av helhetlige tjenestetilbud til barn og unge. I tilknytning til INTERACT, ønsker OsloMet å styrke forskning vedrørende tverrprofesjonelt samarbeid med og om barn/unge i kommunesektoren og mellom kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten.

I disse brobyggerstillingene ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiaten ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel, ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet. Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis og gjerne pasientene anser som relevante. Det er et krav til prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/). Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden ikke trenger å beskrive konkrete forskningsspørsmål, men må skissere en relevant tematikk der de konkrete problemstillingene ikke er klare fordi de utvikles i samarbeid med praksis (helsepersonell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet.

Den kliniske stipendiaten skal sammen med ni andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på Fakultet for helsevitenskap og vil samles i Brobyggerskolen. Brobyggerskolen er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus.

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d. -prosjekt med relevant problemstilling
 • følge ph.d. -programmet i helsevitenskap
 • delta aktivt i forskningsgruppe ved fakultetet
 • delta på Brobyggerskolen

Arbeidsoppgaver – utdanning (40%)

 • utvikling av nye modeller for tverrprofesjonell praksis med barn og unge i kommunehelsetjenesten i nært samarbeid med praksis og stipendiat fra barnevern
 • bistå i undervisning og veiledning av universitetets studenter i praksis med barn og unge i kommunehelsetjenesten
 • bidra inn i INTERACT i samarbeid med stipendiat barnevern

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for HV som har to ph.d.-program. Denne stillingen er knyttet til enten ph.d.-programmet i helsevitenskap, eller ph.d. -programmet i atferdsanalyse. Fakultetene har en rekke forskningsgrupper og stipendiaten må knytte seg til en av disse. Vi anbefaler aktuelle kandidater å ta kontakt med forskningsgruppene i forkant av innsending av søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning som helsesøster eller annen relevant helsefaglig bakgrunn
 • relevant mastergrad/ hovedfag innen helsefag
 • kunnskap om og erfaring fra praksis med barn/unge og deres familier i kommunehelsetjenesten
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praksiserfaring fra helsestasjon/skolehelsetjenesten
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • interesse og erfaring fra undervisning og veiledning

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsmiljø i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • Prodekan for utdanning Ingrid Narum, ingrid.narum@hioa.no, tlf. 41 62 65 67
 • Prodekan for FoU Sølvi Helseth, sølvi.helseth@hioa.no, tlf.90 02 02 78 (tilgjengelig fra 6.aug.)
 • FoU leder Kristin Skutle, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus, krisku@lorenskog.kommune.no, tlf 40 87 55 34

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi.tysseland@oslomet.no.
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim Henrik Ruud,
kim-henrik.ruud@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 436 900 – 466 500 per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen «send søknaden».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse på max 3000 ord
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • skriv som kort beskriver motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad i kombinasjon med å utvikle praksis
 • masteroppgaver/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

Vilkår

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen
 • hovedveileder må være ansatt på Fakultet for helsevitenskap

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:  1.10.18

Ref:               18/06420

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Les mer

ABONNER PÅ TILSVARENDE JOBBER

23 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

OsloMet - Storbyuniversitetet
OsloMet - Storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: okt. 21
OsloMet – storbyuniversitetet søker fakultetsdirektør
Fakultetsdirektør - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast, 100% stilling som fakultetsdirektør. Vi søker en samlende, tydelig og engasjert leder som kan bidra til at...
OsloMet - Storbyuniversitetet
OsloMet - Storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: okt. 15
To stillinger som førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig to faste stillinger som førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Instituttet er del av det internasjonale iSchools-nettverket, som innebærer at studier og forskning tematisk ligger i møtet mellom...

LIGNENDE STILLINGER

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap
Universitetet i Agder
Publiseringsdato 6 days ago
Doktorgradsstipendiat i eldreomsorg
Universitetet i Agder
Publiseringsdato 7 days ago

CAREER ADVICE

Ready to pack your bags? Here’s our guide to moving to Norway.

By Academic Positions
Posted May 18, 2018 at 08:00am

When applying for a postdoc position, fellowship, or grant you will often be asked to submit a research proposal as part of your application.

By Academic Positions
Posted Aug 07, 2018 at 08:00am

Twitter has a lot of value for academics as a professional social network and news service. 1 in 40 scholars in the US and UK use Twitter and that number continues to grow. If you’re not already on Twitter here’s how to use it to share your research, connect with your peers,...

By Academic Positions
Posted Sep 11, 2018 at 08:00am