Din jobbvarsel har blitt opprettet.
oslomet-logo

1 til 2 kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved OUS

4 months ago | Søknadsfrist: Dec 15
OsloMet – Oslo Metropolitan University
1 til 2 kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved OUS
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 4 months ago
Søknadsfrist: des. 15
Plassering: Oslo, Norge
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

1 til 2 kliniske stipendiater tilknyttet kirurgiske fagområder ved OUS

En til to kliniske stipendiatstillinger tilknyttet kirurgiske fagområder ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

– brobyggerstillinger mellom universitet og praksisfeltet

Ved OsloMet, Fakultet for helsevitenskap (HV), er det ledig en til to åremålsstillinger som kliniske stipendiater innen kirurgiske fagområder. De kliniske stipendiatstillingene er brobyggerstillinger der 60 % av stillingen knyttes til arbeid med et ph.d. -prosjekt og 40 % knyttes til utvikling av gode læringsarenaer for universitetets studenter i praksisfeltet.

Stipendiatperioden vil ha en varighet på fem år.

Stipendiatene vil være ansatt på OsloMet, Fakultet for HV, men vil ha delt arbeidsted mellom universitetet (60 % forskning) og en kirurgisk enhet ved Oslo Universitetssykehus (OUS) (40 % praksisutvikling). I forskningsdelen av stillingen må stipendiatene knyttes til et fagmiljø og en forskningsgruppe på OsloMet, med veiledning derfra. I tillegg bør kandidatene ha tilknytning til et forskningsmiljø og til veiledning ved OUS.

I disse brobyggerstillingene ønsker vi å knytte forskning og praksis tett sammen. I praksisdelen vil stipendiatene ha fokus på utvikling av praksis som en god læringsarena, for eksempel ved å støtte kunnskapsbasert praksis, bistå i veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger, samt være et bindeledd mellom praksisstedet og universitetet.

Behovsidentifisert forskning

Forskningsprosjektet skal forankres i praksis og ta utgangspunkt i problemstillinger som praksis og gjerne pasientene anser som relevante. Det er et krav for prosjektet at det utarbeides etter prinsipper for behovsidentifisert forskning inspirert av James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/about-the-james-lind-alliance/). Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen som vedlegges søknaden ikke trenger å beskrive konkrete forskningsspørsmål, men må skissere en relevant tematikk, men der de konkrete problemstillingene ikke er klare fordi de utvikles i samarbeid med praksis (helsepersonell, pasienter, pårørende) som første fase i prosjektet.

De to kliniske stipendiatene skal sammen med åtte andre inngå i en ny satsning på praksisnær forskning på fakultet for helsevitenskap og vil samles i Brobyggerskolen. Brobyggerskolen er en form for forskerskole for de kliniske stipendiatene der bl.a. innføring i behovsidentifisert forskning vil stå i fokus.

Arbeidsoppgaver – forskning (60%):

 • arbeid med ph.d -prosjekt med praksisnær problemstilling
 • følge ph.d programmet i helsevitenskap på OsloMet
 • delta i Brobyggerskolen ved fakultetet
 • delta aktivt i forskningsgruppe ved fakultetet
 • være tilknyttet forskningsmiljø/gruppe ved OUS

Arbeidsoppgaver – utdanning og praksis (40%):

 • utvikle nye modeller for praksis ved kirurgiske/ortopediske enheter
 • bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere
 • støtte fagutvikling, slikt som kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet
 • være en brobygger mellom praksisfelt og utdanning

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for helsevitenskap og disse stillingene skal knyttes til ph.d.-programmet i helsevitenskap. Fakultetet har en rekke forskningsgrupper og stipendiaten må knytte seg til en av disse. Vi anbefaler aktuelle kandidater å ta kontakt med forskningsgruppene i forkant av innsending av søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • sykepleier eller annen relevant helsefaglig bakgrunn
 • relevant mastergrad/ hovedfag innen helsefag
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • praksiserfaring fra kirurgisk/ortopedisk enhet
 • tilknytning til relevant forskningsmiljø

Ønskede egenskaper

 • høy motivasjon og god arbeidskapasitet
 • god samarbeidsevne
 • evne til selvstendig arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt for en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen / forskningsprosjektet, kontakt:

 • Prodekan for utdanning Ingrid Narum, tlf. 41626567, ingridn@oslomet.no  
 • Prodekan for FoU Sølvi Helseth, tlf. 90020278, solvi@oslomet.no
 • Seniorforsker/professor II Tone Rustøen, OUS/UiO, tlf. 22859229 rustoen@medisin.uio.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi.tysseland@oslomet.no
For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt
kim-henrik.ruud@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønn kr. 449 400 – 480 600,-per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, benytt knappen «søk stillingen».

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • prosjektskisse på max. 3000 ord
 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • et skriv som kort beskriver din motivasjon for å starte og gjennomføre en doktorgrad i kombinasjon med å utvikle praksis
 • masteroppgaver/ hovedoppgave og eventuelt andre vitenskapelige arbeid som du ønsker vurdert.
 • eventuelt liste over egne publikasjoner

Vilkår

 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen
 • hovedveileder må være ansatt på Fakultet HV

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:   15. desember 2018

Ref:                 18/06426

 

 

 

 Les mer

ABONNER PÅ TILSVARENDE JOBBER

31 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: des. 02
Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjon
Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, søker medarbeider til ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver. Vikariatet har en varighet på 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse er 1.1.2019. Seksjon for...
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: des. 09
Studieleder - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
Vi søker inspirerende og utviklingsorientert leder med bred kompetanse og god innsikt i utdannings- og forskningssektoren Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker studieleder. For tiden vil studieleder lede instituttets...
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: nov. 27
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) søker ny rådgiver
Rådgiver  Erfaring med flerspråklige barnegrupper? Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med utvikling av læringsressurser, kompetanseutvikling og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler. NAFO...
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: jan. 02
Postdoktor i samfunnsvitenskap
Postdoktor om frafall fra høyere utdanning  Du skal arbeide på prosjektet "Persistent Passion for Professional Education - Consequences for student completion and dropout" (Persist) finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Professor Håvard Helland. Prosjektet...

LIGNENDE STILLINGER

To kliniske stipendiatstillinger innen hjembaserte tjenester tilknyttet Oslo kommune
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publiseringsdato 1 month ago
PhD Research Fellow in digital transformation of healthcare services
Universitetet i Agder
Publiseringsdato 19 days ago
PhD Research Fellow in digital transformation of healthcare services
Universitetet i Agder
Publiseringsdato 19 days ago

CAREER ADVICE

Considering an academic career in Norway? Find out how much PhD students, postdocs, and professors earn there.

By Academic Positions
Posted Oct 23, 2018 at 08:00am

Make sure you’re ready to impress the interviewer with these answers to common interview questions.

By Academic Positions
Posted Nov 09, 2018 at 08:00am

We’ve all been there. You found the perfect job, wrote a great cover letter and aced the interview...only to not get the job.

By Academic Positions
Posted Nov 16, 2018 at 08:00am