OsloMet – Oslo Metropolitan University

Doktorgradsstipendiat innenfor arbeid-familie konflikt/balanse og helse

2022-09-28
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn som psykologi, sosiologi, statsvitenskap, og økonomi. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i https://www.oslomet.no/om/afi

Vi lyser nå ut en stilling som doktorgradsstipendiat innen arbeid-familie konflikt/balanse og helse. Som stipendiat vil du være en del av forskergruppen vår som forsker på arbeid, helse og inkludering. Du kan lese mer om oss og noen av prosjektene våre i denne linken: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/arbeid-helse-inkludering 

Grensene mellom arbeid og familie

Bruken av informasjonsteknologi som smarttelefoner og opprustningen av hjemmekontor har gjennom pandemien gjort grensene mellom jobb og hjem mer uklare, både i sted og tid, når ansatte kan jobbe «hvor som helst, når som helst». Det er blitt enklere å ta med jobben hjem og privatlivet på jobb. 

Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser uklare grenser mellom jobb og hjem har for oss, både når det gjelder helsen, familien, og arbeidsplassen vår. På den ene siden kan fleksibel arbeidstid og smartteknologi lette utfordringene knyttet til jobb-hjem balanse ved at hver ansatt kan tilpasse arbeidssted og -tid til sine egne og/eller familiens behov. På den andre siden kan et arbeid som flyttes inn i hjemmet og inn i fritiden være med å øke jobb-hjem konflikten ved å redusere tiden vi har tilgjengelig til hvile og koble av. Likeledes kan grenseløsheten gjøre at familieforpliktelser- og ansvar reduserer tiden vi har tilgjengelig til arbeid. 

Vi er opptatt av samspillet mellom arbeid og livet utenfor arbeidet, og ønsker å øke kunnskapen om hvordan vi kan fremme en helsefremmende og bærekraftig hverdag både innenfor og utenfor arbeidslivet. Mulige problemstillinger kan være: Hvordan nye måter å arbeide på henger sammen med positive og negative konsekvenser for arbeidstakerne selv, partneren/barna, og arbeidet deres; Hva kan fungere som modererende/medierende faktorer i disse sammenhengene? Du som stipendiat, vil med erfarne forskere, forme interessante problemstillinger sammen. 

Du blir en del av forskningsprosjektene CROSSBOW (https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/crossbow) og Flex-IT (https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/flexit). Du vil  få tilgang til longitudinelle datasett om teknologibruk på tvers av jobb og privatliv, fysisk og psykisk helse, familiefaktorer og mer, og samarbeide med et engasjert forskningsteam. Du vil også være med å samle inn og bearbeide nye data. 

Vi søker etter en engasjert og dyktig stipendiat som vil være med å utvikle dette forskningsfeltet sammen med oss.  

Arbeidsoppgaver

 • levere en artikkelbasert avhandling
 • bidra til det overordnede prosjektet stillingen er en del av
 • publisere forskningsresultater i internasjonale tidsskrifter
 • bidra til formidling av fagstoff til allmennheten
 • samarbeide med forskere på AFI, OsloMet og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad/profesjonsgrad innen relevante fagområder som psykologi, epidemiologi, medisin/helsefag og andre relevante fagdisipliner (120 studiepoeng, karakter B eller bedre)
 • god kunnskap og erfaring med kvantitative metoder. Spesielt erfaring med og analyse av longitudinelle spørreskjemaundersøkelser 
 • erfaring i bruk av statistisk programvare (STATA, R, SPSS, eller tilsvarende)
 • må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt, og må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Vi ser etter deg som:

 • er selvstendig, pålitelig, nysgjerrig, grundig og har evne til å planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • har gode samarbeidsevner
 • er glad i å jobbe med tall og statistikk, og har et sterkt ønske om å utvikle egen kompetanse innenfor dette området. 
 • har interesse for eller kompetanse på relevante tema (eksempelvis fra masteroppgaven) 

Søkerne vil bli vurdert på basis av kvaliteten på opplastet notat, relevant erfaring og personlig egnethet for stillingen.

Vi kan tilby

 • tilgang til  longitudinelle datasett om teknologibruk på tvers av jobb og privatliv, fysisk og psykisk helse, familiefaktorer og mer
 • spennende og utfordrende oppgaver på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Opptak til doktorgradsprogram senest tre måneder etter tiltredelse til stillingen er et vilkår for ansettelse.

Lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. NOK 501 200 per år.  Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ansettelse forutsetter opptak ved et av OsloMets doktorgradsprogrammer, eventuelt andre programmer må godkjennes av veileder. 

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette ph.d.-arbeidet. Skriv tydelig i søknaden om du ønsker å bli vurdert for en eller begge stipendiatstillingene.

I tillegg skal det vedlegges et notat (2-5 sider utenom referanser) om dine forskningsideer, og hvilken metodisk tilnærming du vil benytte til ett av prosjektene. Notatet skal inkludere referanser og være skrevet på engelsk. 

Interesserte kan kontakte Vilde Bernstrøm for tilgang til prosjektskisse.

Om nødvendig vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • liste med 2-3 referansepersoner
 • kort notat (2-5 sider) om dine forskningsideer, samt metodiske tilnærminger knyttet til et av prosjektene
 • masteroppgaven 
 • publikasjonsliste, dersom relevant

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. 

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Det er viktig for AFI og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Vi gjør oppmerksom på at vi også har lyst ut en stipendiatstilling inn arbeidstid, helse og jobbutførelse i helse- og omsorgsyrker. Kandidater som søker på begge stipendiatstillingene trenger kun å laste opp et notat for en av stillingene. 

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Wendy Nilsen, forsker 1, wendy.nilsen@oslomet.no, Vilde Bernstrøm, forskningsleder, e-post vilde@oslomet.no , eller Elisabeth Nørgaard, instituttdirektør, mobil 90074612, e-post elisabeth. norgaard@oslomet.no. For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen eller opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, HR-rådgiver, epost christina.lindskog@oslomet.no .

Arbeidsoppgaver

Tittel
Doktorgradsstipendiat innenfor arbeid-familie konflikt/balanse og helse
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-09-07
Søknadsfrist
2022-09-28
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Oppdag relaterte jobber

Relevante stories

...
Tracking the Curve: Analyzing the Emotional Response to COVID-19 King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min lesning
...
Why It’s Important to Challenge Public Opinion Karolinska Institutet 4 min lesning
Flere stories