OsloMet – Oslo Metropolitan University

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen ortopediingeniørfag

2022-08-31
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, har vi fra 01.09.2022 ledig to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen ortopediingeniørfag, hvorav den ene tilsvarer 100% og den andre 50% stilling. Det kan også være mulighet for ansettelse i en lavere stillingsprosent, gjerne i kombinasjon med relevant klinisk stilling eller annen relevant stilling.

De utlyste stillingene vil være knyttet til fagområdet ortopediingeniørfag med undervisning, veiledning og vurdering på bachelornivå, men det må også påregne å bidra inn i undervisning i emner på både bachelor/masternivå.

Ortopediingeniørutdanningen er en nasjonal utdanning. Vi søker ansatte med et sterkt ønske om å være med og utvikle ortopediingeniørfaget, og som ønsker å bidra til kvalitet i undervisning, forskning og kunnskapsformidling. I dette arbeidet inngår videreutvikling av forsknings-, utdannings- og praksissamarbeidet med ortopeditekniske virksomheter over hele Norge.

Det har over lenger tid vært stor etterspørsel etter kandidater innen ortopediingeniørfag nasjonalt. Ved ortopediingeniørutdanningen har vi derfor de siste årene gjennomført en økning i både opptaksfrekvens og kullstørrelse. Det jobbes også med å utvikle en spesialisering innen assisterende teknologi i helse i et nytt masterprogram, og det er behov for flere ansatte i vår undervisning- og forskningsstab.

Ved fakultet for helsevitenskap har vi nylig utviklet nye programplaner for alle bachelorutdanningene, og fra høsten 2021 startet vi opp med en ny programplan for Ortopediingeniørutdanning. Master i Helsevitenskap med flere forskjellige spesialiseringer var også ny fra høsten 2021 og vi er i gang med utviklingen av en Master i Helse og Teknologi.

Som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor hos oss vil du ta del i et aktivt og ambisiøst kollegium med tverrfaglig kompetanse og pedagogisk tyngde. Avdeling for ortopediingeniørfag vil fra 1. juli 2022 tilhøre Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi som er basert på en sammenslåing av Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. Det nye instituttet vil få fire avdelinger: avdeling for bachelor i ergoterapi, avdeling for bachelor i ortopediingeniørfag, avdeling for bachelor i fysioterapi, og en avdeling for master og videreutdanninger. Vi jobber kontinuerlig med fagutvikling og det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med 5 forskningsgrupper, herunder forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og assisterende teknologi, og forskningsgruppen Invensjoner i hverdags og arbeidsliv.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning, ferdighetstrening og veiledning på bachelornivå, og evt. på master- og Ph.D.-nivå
 • utvikle, gjennomføre og evaluere emner
 • utføre fagadministrative oppgaver og ha kontakt med yrkesfeltet
 • styrke fagområdet gjennom forskning, publisering og formidling
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på førstenivå eller masternivå
 • helsefaglig kompetanse med god kjennskap til ortopediingeniørfag
 • erfaring med undervisning/veiledning
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på et skandinavisk språk og på engelsk

Det søkes fortrinnsvis etter personer med kompetanse på førstenivå, men vi vil også sterkt oppfordre søkere med universitetslektorkompetanse samt stipendiater i sluttfasen av sin doktorgrad til å søke.

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad eller tilsvarende, og utdanningsfaglig kompetanse.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For stilling som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis, samt et ønske om utvikling i akademia.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Det vil være fordel med

 • autorisasjon som ortopediingeniør
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kunnskapsformidling
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeid
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

Ved vurdering kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske kompetanse
 • god digital kompetanse

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • faglig engasjement og ønske om karriereutvikling innen akademia
 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • initiativrik og fleksibel

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • legg ved inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.


Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til akademisk utvikling og deltakelse i forskningsgruppe
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500-702 100 per år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300-604 700 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • instituttleder Mona Dahl, mobiltelefon (+47) 472 87 141, e-post Mona.Dahl@oslomet.no
 • instituttleder Mari Klokkerud, mobiltelefon (+47) 930 85 556, e-post Mari.Klokkerud@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no

Søknadsfrist: 31. august 2022
Ref. nr.: 22/03593

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen ortopediingeniørfag
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-06-09
Søknadsfrist
2022-08-31
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Relevante stories

...
Solar Fuels: Harnessing Energy From the Sun Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min lesning
...
Skin Without Humans and Beef Without Cows Hochschule Reutlingen 4 min lesning
...
Why Does Friction Limit Our Ability to Make Smarter Computer Chips? Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 5 min lesning
...
TU/e Enables Surgeons to See the Invisible Eindhoven University of Technology 5 min lesning
...
Life Imitates Art(eries) KU Leuven 4 min lesning
Flere stories