OsloMet – Oslo Metropolitan University

Instituttleder for Handelshøyskolen (HHS) ved OsloMet

2022-11-27
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Ved Handelshøyskolen ved OsloMet er det ledig stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for fire år, med mulighet for å søke på samme stillingen for ytterligere to ganger fire år.

Handelshøyskolen har 65 medarbeidere og ca 1800 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo.

Handelshøyskolen tilbyr et bredt spekter av utdanninger rettet mot både offentlig og privat virksomhet på bachelor og masternivå. Handelshøyskolen har bachelor- og masterprogrammer innen økonomi, administrasjon og ledelse, og har opprettet et nytt masterprogram i entreprenørskap. Fakultetet tilbyr en PhD-utdanning som også omfatter instituttets fagområder.

Handelshøyskolen er inndelt i fem faggrupper:

 • Finans og regnskap
 • Samfunnsøkonomi og metode
 • Offentlig administrasjon og styring
 • Organisasjon og ledelse
 • Strategi, innovasjon og markedsføring

Hver faggruppe ledes av en faggruppeleder. Faggruppelederne rapporterer til instituttleder.

School of Management er OsloMets senter for etter- og videreutdanning i ledelse og ligger i Handelshøyskolens portefølje.  Internasjonal akkreditering er et sentralt element i Handelshøyskolens strategi.

Les mer om Handelshøyskolen ved OsloMet her.

Ansvarsområde

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, formidling, økonomistyring og HR. Utdanningssektoren er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying og strategisk planlegging ut fra samfunnets behov. Du vil være sentral i dekanens ledergruppe, og bidra i utviklingen av et fakultet med store ambisjoner. Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft på universitetet, og som er til stede i møte med studenter og ansatte.

Instituttet har administrativ støtte som er organisert på fakultetet.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

Det kreves formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Videre kreves det:

 • ledererfaring fra undervisnings- eller forskningsvirksomhet
 • god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • faglig styrke
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er ønskelig med bred kompetanse fra ett eller flere fagområder ved instituttet.

Det er en fordel at du har

 • evne til strategisk ledelse
 • evne til endring og omstilling
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • evne til å være tilstedeværende i møte med andre
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • evne til å være en synlig og dyktig kommunikator

Vi tilbyr deg

 • å lede et institutt i sterk utvikling
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt stale.bie@oslomet.no

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønn kr. 790 100 – 935 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Dekan Oddgeir Osland, telefon +47 67 23 53 26/979 86 521

Fakultetsdirektør Trine Ellekjær, telefon +47 67 23 80 74/934 26 831

Søknadsfrist: 27.11.22

Referanse: 22/07948

Arbeidsoppgaver

Tittel
Instituttleder for Handelshøyskolen (HHS) ved OsloMet
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-11-04
Søknadsfrist
2022-11-27
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler