OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat i utdanningsforskning tilknyttet barnehagelærerutdanning

2023-01-01
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Instituttet har 11 forskningsgrupper. Les mer om instituttet og forskningsgruppene her: https://www.oslomet.no/om/lui/blu. 

Arbeidsområde

Stillingen er knyttet til området utdanningsforskning tilknyttet barnehagelærerutdanningen. Eksempler på temaer som kan være aktuelle: Veiledning, praksisopplæring, interaksjon mellom universitet og praksisfelt, tverrprofesjonelle perspektiver i utdanning samt kvalitetsutvikling. Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2023. 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her: https://www.oslomet.no/en/study/lui/educational-sciences-teacher-education-phd/research-proposal-template-educational-sciences. Du kan selv velge tema for prosjektet innenfor området utdanningsforskning. Du velger også hvilken forskningsgruppe ved instituttet du ønsker at prosjektet ditt skal tilknyttes. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppene og pågående forskningsprosjekt. Vennligst ta kontakt i god tid før juleferien. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr. Kurset holdes digitalt 22. november 2022 kl. 13.00, og varer to timer. Påmeldingsfrist er 20. november, og for påmelding følg link: https://nettskjema.no/a/295494.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, barnehagelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Les mer for informasjon om opptaksregler til doktorgradsprogrammet her: https://www.oslomet.no/studier/lui/phd-lui/utdanningsvitenskap-phd
 • det er krav om bokstavkarakter B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • den som ansettes må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper på et skandinavisk språk, og bør ha gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper. 

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på 

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensial
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede temaområdet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor)
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner 
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse 
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt 
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper

 • har motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • har evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • har evne til å jobbe strukturert
 • har stor arbeidskapasitet og fullføringsevne
 • har gode samarbeidsevner        

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Inger Marie Lindboe, epost: ingerlin@oslomet.no;  tlf.nr: 95475435

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 kr 
Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden: 

 • Søknad
 • CV 
 • kopier av vitnemål.
 • kopi av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du laste opp et sammendrag av oppgaven på engelsk.
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Kopi av søknad til NOKUT eller svarbrev fra NOKUT må vedlegges stillingssøknaden. Mer info om søknadsprosessen: https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/soknader--utdanning-fra-utlandet/ 
 • kopi av attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk) 
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig komite, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt gurosten@oslomet.no.

Søknadsfrist:    01.01.2023 
Ref:                   22/07004

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiat i utdanningsforskning tilknyttet barnehagelærerutdanning
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-11-10
Søknadsfrist
2023-01-01
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min lesning
...
A Disorder That Teachers Can Pass to Their Students: Math Angst Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
Flere stories