OsloMet – Oslo Metropolitan University

Studieleder til bachelorprogrammet i sykepleie

2022-12-18
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Vil du lede et dynamisk og ambisiøst utdannings- og FoU-miljø innen sykepleie? 
 

OsloMet har et av landet største utdannings- og forskningsmiljø innen sykepleie og vi søker nå etter ny studieleder til vår bachelorutdanning i sykepleie. Stillingen er organisatorisk plassert ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), Fakultet for helsevitenskap


Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig fra 01.05.2023.


Instituttet har ca. 250 ansatte og ca. 3200 studenter på bachelor og masternivå. Ca. 1600 er bachelorstudenter i sykepleie, fordelt på Campus Pilestredet og Kjeller.


Instituttet har innført ny felles programplan for begge studiesteder (Kjeller og Pilestredet). Denne gjennomføres i tett samarbeid mellom begge campuser og har en klar målsetting om at bachelorutdanningen i sykepleie skal prioriteres og styrkes i årene som kommer. Instituttet har også en klar satsing på forskning. Flere forskningsgrupper er etablert og andre er under etablering. Fakultet for helsevitenskap har for tiden to ph.d.-programmer


Instituttet er nå fordelt på ni avdelings-/studielederområder, men er inne i en omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en sterkere fagorganisering.  En fagorganisering har som mål å gi større helhet og progresjon i fag og læringsutbytter innenfor og på tvers av utdanningsprogram, styrket forskning, samt optimal og systematisk bruk av kompetanse på tvers av nivå og fagmiljøer, og dermed også optimal bruk av instituttets ressurser. Dette kan medføre endringer i ansvarsområdet for studielederstillingen, men med tilsettelse i vårsemesteret gir det også mulighet til å påvirke endringene som skal gjøres. 
   

Ansvarsområde

Som studieleder har du faglig og administrativt ansvar for avdelingen som pr. nå primært har ansvar for 3. studieår i Bachelor i sykepleie, samt ansvar for masterspesialisering i kreftsykepleie og veilederutdanning for praksisveiledere. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring. Pr. nå vil du ha personalansvar for ca. 30 ansatte. Du vil samarbeide med lederne for de øvrige studie-/avdelingsområdene med hensyn til disponering av personalressurser, og videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.
Det er fire studieledere som drifter bachelorutdanningen og disse arbeider tett sammen. Videre vil du inngå i instituttets ledergruppe på til sammen 9 studie-/avdelingsledere og som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingene er nærmere beskrevet i egen stillingsbeskrivelse


Kvalifikasjonskrav:

 • relevant høyere utdanning innen helse, fortrinnsvis på førstestillingsnivå
 • bachelorgrad i sykepleie
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • god kjennskap og sterkt faglig engasjement for utdanning og forskning i sykepleie
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk el. annet skandinavisk språk samt engelsk 

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • formell lederkompetanse
 • forskerkompetanse
 • erfaring med internasjonalt arbeid
 • klinisk erfaring
 • god rolleforståelse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser 

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • evne til å utøve strategisk ledelse med et helhetlig blikk for instituttet og fakultetet
 • motiverende, inkluderende og tydelig lederstil
 • god arbeidskapasitet
 • løsnings- og resultatorientert, og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • evne til å bidra til et mangfoldig, trygt og utviklende arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere, blant annet gjennom et virksomhetsinternt lederutviklingsprogram og mentorprogram
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 som studieleder, lønnstrinn 77 – 82, kr. 765 600 – 888 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med din søknad laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Eventuell publikasjonsliste

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Marit Kirkevold, tlf.: 957 66 830, epost: maritkir@oslomet.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf.: 975 18 144, epost: groj@oslomet.no 

Søknadsfrist: 18. desember 2022
Ref: 22/08308

Arbeidsoppgaver

Tittel
Studieleder til bachelorprogrammet i sykepleie
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-11-24
Søknadsfrist
2022-12-18
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler