OsloMet – Oslo Metropolitan University

Universitetslektor i digitale utviklingsprosesser

2022-12-07
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag (EST) er det ledig et toårs- engasjement i 100% stilling som universitetslektor ved Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK). Ønsket ansettelse 01.02.2023.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon. I tillegg har vi flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning og eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK). Institutt EST holder til i Pilestredet Park i Oslo sentrum.

Stillingen er tilknyttet EIK enhetens videreutdanninger, samt oppdrag i samarbeid med ulike eksterne partnere og nettverk. Stillingen innebærer studieprogramansvar for videreutdanningsemner i kunst og håndverk, og digital utvikling av enhetens arbeid med eksterne satsinger og praksis. Andre ansvarsoppgaver vil være å bistå enhetens medarbeidere i digitale utviklingsprosesser, utvikle digitale plattformer og undervisning, bidra i utvikling av kommende eksternfinansierte prosjekter, lede av samarbeidsprosesser med partnere fra ulike sektorer og tilrettelegge for dialog mellom utdanningssektoren og kunst- og kultursektoren. 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • å undervise og veilede på bachelor-, master- og ev. etter- og videreutdanninger   
 • å følge opp studenter i praksis
 • å utvikle og følge opp samarbeid med yrkesfeltet
 • å utføre faglig-administrative oppgaver
 • å aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • å bidra i forsknings- og utviklingsarbeid, samt søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • å formidle FoU-resultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig 

 

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå innen praktiske og estetiske fag og/eller metoder
 • høy digital kompetanse rettet mot estetiske fag
 • erfaring med bruk av Makerspace, særlig rettet mot design, kunst og håndverk
 • pedagogisk kompetanse og erfaring fra undervisning og veiledning i digitale medier
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 

Ved vurdering og rangering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • erfaring fra faglige utviklingsprosjekter og oppdragsvirksomhet
 • erfaring med tverrfaglige arbeidsprosesser i skole eller undervisning
 • kjennskap til og erfaring med estetiske læringsprosesser i skolen
 • erfaring med anbud og søknadsprosesser, samt faglig ledelse av prosjekter

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 •  innovativ, faglig engasjert og initiativrik
 • evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • evne til å lytte og være nysgjerrig på endringer
 • strukturert og løsningsfokusert 

OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, dvs. kr. 478 300 – 615 000 per år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Dag Johannes Sunde tlf. +47 67 23 69 32
 • instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 67 23 63 18

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem, Varbi

Arbeidsoppgaver

Tittel
Universitetslektor i digitale utviklingsprosesser
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-11-14
Søknadsfrist
2022-12-07
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side