Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Universitetet i Agder
Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap
Universitetet i Agder
Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. oktober 2009, og revidert 18. september 2012.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 7 days ago
Søknadsfrist: nov. 01
Plassering: Kristiansand S, Norge
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap for en periode på 3 år, ev. 4 år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering litteraturvitenskap.

Arbeidsstedet er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag innen nordisk litteraturvitenskap (eller nordisk språk og litteratur), eller ha tilsvarende relevant faglig bakgrunn.

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning.

Stillingen er lagt til Institutt for nordisk og mediefag. Instituttet gir mye litteraturundervisning i alle deler av lærerutdanningen og har dermed et fagmiljø der litteraturdidaktikk er viktig. Instituttet har forskningsgrupper i barne- og ungdomslitteratur og i utdanningstekst. Det forutsettes at stipendiaten deltar i en av disse.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider. Alle disse momentene skal omtales og tillegges vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner har også betydning.

Det legges vekt på en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, framdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

Søkere til stillingen må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, spesialisering for litteraturvitenskap. Mer informasjon om spesialiseringen finnes her: https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-litteraturvitenskap

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 443 900,- bto pr år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

  • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgaven / hovedfagsoppgaven
  • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave, som skal sendes inn)
  • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknadsfrist: 01.11.2018

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder ved Institutt for nordisk og mediefag, Hans Olav Hodøl, tlf. 38 14 13 65, epost: hans-olav.hodol@uia.no, leder for forskningsgruppa i barne- og ungdomslitteratur, Svein Slettan, tlf. 38 14 20 14, epost: svein.slettan@uia.no, eller personalrådgiver Sevleta Memic, tlf 38 14 20 94, epost: sevleta.memic@uia.no.

Les mer

14 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: okt. 09
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i spesialpedagogikk
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: nov. 01
Doktorgradsstipendiat innen tematikken "læringsmiljø og mobbing i høyere utdanning"
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: nov. 15
Doktorgradsstipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: okt. 05
Senioringeniør/overingeniør/avdelingsingeniør i materialkarakterisering og materialsyntetisering
Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...

CAREER ADVICE

Ready to pack your bags? Here’s our guide to moving to Norway.

By Academic Positions
Posted May 18, 2018 at 08:00am

When applying for a postdoc position, fellowship, or grant you will often be asked to submit a research proposal as part of your application.

By Academic Positions
Posted Aug 07, 2018 at 08:00am

Twitter has a lot of value for academics as a professional social network and news service. 1 in 40 scholars in the US and UK use Twitter and that number continues to grow. If you’re not already on Twitter here’s how to use it to share your research, connect with your peers,...

By Academic Positions
Posted Sep 11, 2018 at 08:00am