Universitetet i Agder
Doktorgradsstipendiat i offentlig administrasjon knyttet til forskningsbasert skoleutvikling
Universitetet i Agder
Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. oktober 2009, og revidert 18. september 2012.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 20 days ago
Søknadsfrist: apr. 05
Plassering: Kristiansand S, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Doktorgradsstipendiat i offentlig administrasjon knyttet til forskningsbasert skoleutvikling

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i offentlig administrasjon knyttet til forskningsbasert skoleutvikling

Ved Universitetet i Agder er det ledig 100% midlertidig stilling som stipendiat for en periode på 3 år, alternativt fire år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.

Beskrivelse av stillingen

Stillingen er finansiert av universitetet og definert som et samarbeid mellom UiA og Kristiansand kommune. Hovedtemaet for forskningen skal omhandle prosesser og utfall av samarbeidet mellom universiteter og kommuner om grunnskoleutdanningen (1.-10. trinn). Den empiriske delen skal delvis gjøres i Kristiansand kommune. Stipendiaten vil både være tilknyttet UiA og Kristiansand kommune.

Kvalifikasjoner og vilkår

Stipendiaten skal tas opp på PhD-programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, PhD-spesialisering i offentlig politikk og administrasjon. Se http://www.uia.no/studier/forskerutdanning/specialisation-in-public-administration for mer informasjon.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Søkeren forventes å ferdigstille sin doktorgradsavhandling innenfor tidsramme av ansettelsen.

Søkere må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak på doktorgradsprogrammet i offentlig administrasjon. Det vil si minimum mastergrad innen fagområdet statsvitenskap, offentlig administrasjon, eller tilsvarende med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere med forkunnskaper om grunnskolen, enten gjennom praksis eller tidligere forskning (f.eks. masteroppgave) vil bli prioritert. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurderingen legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle utviklingsarbeider og publiserte arbeider og prosjektskisse. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Søkerne må ha gode engelskkunnskaper og fortrinnsvis gode kunnskaper i et av de skandinaviske språkene. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søkere må sende inn prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider, inkludert litteraturliste. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en foreløpig presentasjon av problemstilling, teoretisk grunnlag, metode for datainnsamling, og fremdriftsplan for doktorgradsprosjektet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil veie tungt ved vurderingen av søkerne. Stillingen vil bli besatt på grunnlag av en samlet vurdering av dokumentert faglig kompetanse.

Vi tilbyr

  • Veiledning og PhD-oppfølging
  • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • Muligheter for fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 436.900. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». CV og følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden: 

  • Vitnemål og attester *
  • Liste over egne publikasjoner
  • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
  • Vitenskapelige arbeider og annen FoU-virksomhet
  • Prosjektskisse med tentativ plan for doktorgradsarbeidet

Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist 5. april 2018.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for PhD-programmet professor Jarle Trondal (jarle.trondal@uia.no), administrativt ansvarlig for fakultetets PhD-programmer Cecilie Rygh Mawdsley (cecilie.mawdsley@uia.no), eller instituttleder Anne Elizabeth Stie (anne.e.stie@uia.no). 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben

32 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
PhD Research Fellow in impacts of digitalization on society
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
PhD Research Fellow in impacts of digitalization on society
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
PhD Research Fellow in digital transformation, Department of Information Systems
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
Postdoctoral Research Fellow in European Studies
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...