Universitetet i Agder
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i historie
Universitetet i Agder
Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. oktober 2009, og revidert 18. september 2012.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 9 days ago
Søknadsfrist: apr. 30
Plassering: Kristiansand S, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i historie

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i historie

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt: 1. august 2018, eller etter avtale.

Institutt for religion, filosofi og historie har ca. 40 vitenskapelige stillinger og ca. 500 studenter knyttet til studieprogrammene i religion, filosofi og historie. Instituttets portefølje i historie omfatter studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, samt i lærerutdanningene.

Stillingen er knyttet til fagområdet historie, med fokus på historiedidaktikk. Den som tilsettes vil få ansvar for undervisning og veiledning i PPU, lektorprogrammet i historie og i emnet Norwegian Society, Education and Culture som inngår i lærerutdanning for utvekslingsstudenter. Sistnevnte emne undervises i sin helhet på engelsk. Stillingen innebærer også studiekoordinering og noe reisevirksomhet knyttet til studieturer.

Stillingsinnehaveren må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og i administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser. Innenfor sin arbeidsplikt og sin faglige kompetanse kan den som blir tilsatt, også bli pålagt arbeid utenfor fakultetet/instituttet som stillingen er knyttet til, for eksempel innenfor etter- og videreutdanning (EVU).

Kvalifikasjoner og vilkår

Det vil bli lagt vekt på faglige, pedagogiske kvalifikasjoner og kandidaters personlige egnethet.

Følgende kriterier vil bli vektlagt i prioritert rekkefølge: 1. Undervisningserfaring i historiefaget fra videregående skole i Norge og/eller historiedidaktisk FoU-arbeid. 2. Annet FoU-arbeid og relevant undervisningserfaring fra høyere utdanning.

I vurderingen av FoU-arbeid vil publikasjoner og arbeider fra de siste 5-10 år tillegges størst vekt. Erfaring med prosjektsøknadsprosesser og prosjektdeltagelse vil også bli vurdert.

Det er ønskelig at søkeren har erfaring med studiekoordinering.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/vitenskapelig kompetente søkere.

Undervisningsspråket og arbeidsspråket er norsk/skandinavisk. Den som tilsettes må kunne undervise både på norsk og engelsk ved tiltredelse i stillingen.

Det er ønskelig at søkeren har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

I tillegg til solid kompetanse vil det bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet. Det kreves god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060209-0129.html

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en vurderingskomite. Det vil i tillegg bli benyttet prøveundervisning, intervju og referanseinnhenting etter avtale med søkeren. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved UiA.

Vi tilbyr:

-       interessante og utfordrende oppgaver i en spennende og innflytelsesrik organisasjon

-       gode muligheter for personlig utvikling i et mangfoldig arbeidsmiljø

-       moderne fasiliteter og et rikt utvalg av velferdstilbud

Universitetet i Agder er en åpen, vennlig og profesjonell arbeidsgiver, med et skandinavisk perspektiv på god balanse mellom fritid og arbeidstid, og med en tydelig visjon om å skape godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr. 569.00 - 650.200 brutto pr. år eller kode 1009 universitetslektor, kr. 499.600 - 579.300 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må kunne påregne endring i organisering og oppgaver.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen»".

Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

  • CV
  • Publikasjonsliste
  • Attesterte kopier av vitnemål og attester
  • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (inkludert doktorgradsavhandling/hoved-/ masteroppgave)
  • Et notat på maks 800 ord der søkeren redegjør for hvordan hun/han kan bidra til nyskaping innenfor historiefaget både med hensyn til forskning og undervisning

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer innen fastsatt tid. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. Søknadspapirer og vedlegg må være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk. Søknader på andre språk enn dette vil ikke bli tatt med i vurderingen.  

Søknadsfrist: 30.04.18

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Hans Hodne tlf. 38142066, e-post: hans.hodne@uia.no, eller personalrådgiver Sevleta Memic tlf. 38142094; e-post: sevleta.memic@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben

32 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: mai 15
Doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk
Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 30
Professor/Associate professor/Assistant Professor in Coastal zone management
The University of Agder has more than 1300 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 30
Professor/Associate Professor in Marine conservation science
The University of Agder has more than 1300 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: mai 30
Professor/Associate Professor/Assistant Professor in marine sector business development and innovation
The University of Agder has more than 1300 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...