Universitetet i Agder
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mat og helse
Universitetet i Agder
Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. oktober 2009, og revidert 18. september 2012.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 12 days ago
Søknadsfrist: mar. 23
Plassering: Kristiansand S, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mat og helse

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mat og helse

Ved Universitetet i Agder er det ledig et svangerskapsvikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i Mat og helse fra 01.08.18 til 31.07.19 med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Hovedarbeidssted er for tiden Kristiansand. Tiltredelse 01.08.18, eller etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program i helsevitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har to forskningssentra; Senter for e-Helse og omsorgsteknologi og Senter for omsorgsforskning-Sør. Det er aktive forskere innenfor fakultetets fagområder.

Beskrivelse av stillingen

Vi søker etter en person som skal undervise innenfor grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen i faget mat og helse. Den som ansettes skal undervise i praktisk matlaging, fagdidaktikk og teoriemner som inngår i læreplanen for mat og helse i grunnskolen og/eller retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Kvalifikasjoner og vilkår

For stillingen vektlegges skolefaglig grunnutdanning med mat og helse i fagkretsen, samt relevant mastergrad/doktorgrad. Det er ønskelig med relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil også bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Arbeidsspråket er norsk. Det kreves at den som tilsettes behersker engelsk muntlig og skriftlig og norsk eller et annet skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 517.700 - 650.200, førstelektor kode 1198, kr. 517.700 - 650.200, eller kode 1009 universitetslektor kr 436.900 - 579.300 bto pr år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

  • CV
  • Vitnemål og attester
  • Eventuelle vitenskapelige arbeider

Søknadsfrist 23. mars 2018.

Opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Geir Torstveit, tlf. 38 14 22 62, e-post geir.torstveit@uia.no, studieleder Elisabet Rudjord Hillesund, tlf. 38 14 12 85, e-post elisabet.r.hillesund@uia.no eller fakultetsdirektør Veslemøy Rabe, tlf. 37 23 37 45, veslemoy.rabe@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben

32 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
PhD Research Fellow in impacts of digitalization on society
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
PhD Research Fellow in impacts of digitalization on society
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
PhD Research Fellow in digital transformation, Department of Information Systems
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 17
Postdoctoral Research Fellow in European Studies
The University of Agder has more than 1200 employees and 12000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We offer...