Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Universitetet i Agder
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk innenfor barnehagelærerutdanningen
Universitetet i Agder
Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. oktober 2009, og revidert 18. september 2012.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 27 days ago
Søknadsfrist: des. 15
Plassering: Kristiansand S, Norge
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk innenfor barnehagelærerutdanningen

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk innenfor barnehagelærerutdanningen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig 1-2 faste stillinger i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk innenfor barnehagelærerutdanningen. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad, men det må også påregnes noe undervisning på Campus Kristiansand, samt i barnehager i omegnen.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca.10 ph.d-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium (fra høsten 2018) og videreutdanning, pedagogikk i tospråklig bachelor, og ph.d.-program. Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner. I tillegg er instituttet tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPUY), lektorutdanning på trinn 8-13, grunnskolelærer­utdanning og barnehagelærerutdanning.

Den som tilsettes, vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og eksterne virksomhet. Vedkommende må kunne ivareta samarbeid med barnehager om etter- og videreutdanning, ha undervisnings- og forskningsambisjoner, ta hånd om faglig administrasjon, samt bidra til utviklingsarbeid og den daglige driften av studieprogrammene på instituttet. 

Søkeren må ha god kjennskap til den norske barnehagelærerutdanningen og småbarns- og barnehagepedagogikk. Søkeren bør ha vitenskapelig kompetanse, undervisningserfaring fra høgskole/universitet og ha hovedfag/mastergrad innen pedagogikk, barnehagekunnskap eller tilsvarende. Dokumentert forskningspublisering vil bli vektlagt. Erfaring fra arbeid på barnehagefeltet og formell kompetanse fra ledelse og/eller veilednings- og utviklingsarbeid i barnehagen er også ønskelig. Det er en fordel om søkeren har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen, da dette er viktige redskap i barnehagelærerutdanningen vår.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2016, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd.


Ytterligere relevante pedagogiske kvalifikasjoner kan vurderes og kandidaters personlige egnethet, som f.eks. samarbeidsevne, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet, vil også bli tatt i betraktning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk fra første arbeidsdag. Det kreves i tillegg gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon, en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø og moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 544 400-658 300 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 544 400-658 300 brutto pr. år eller kode 1009 universitetslektor, kr. 442 400-586 500 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • CV m/publikasjonsliste og inntil 3 referanser
  • Vitnemål med karakterer
  • Attester
  • Inntil 10 publikasjoner/vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.12.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf. 381 41 195, mobil 904 17 888, e-post inger.m.dalehefte@uia.no, eller til personalrådgiver Sevleta Memic; tlf.38 14 20 94, e-post: sevleta.memic@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Les mer

26 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: jan. 10
Doktorgradsstipendiater i samfunnsvitenskapelige fag
Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: jan. 10
Doktorgradsstipendiater i samfunnsvitenskapelige fag
Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: jan. 05
Doktorgradsstipendiat i pedagogikk med vekt på profesjonskunnskap og profesjonsutøvelse
Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: jan. 03
Rådgiver
Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter...

LIGNENDE STILLINGER

Førsteamanuensis / førstelektor i sykepleie
VID Specialized University
Publiseringsdato 2 days ago
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publiseringsdato 5 days ago
Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publiseringsdato 5 days ago
Førsteamanuensis/førstelektor i veiledning og relasjonsledelse
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Publiseringsdato 5 days ago

CAREER ADVICE

Considering an academic career in Norway? Find out how much PhD students, postdocs, and professors earn there.

By Academic Positions
Posted Oct 23, 2018 at 08:00am

On-campus interviews are an essential step in the faculty member, PhD student, or postdoc hiring process.

By Academic Positions
Posted Dec 07, 2018 at 08:00am

Emailing a professor is different from emailing a friend or family member.

By Academic Positions
Posted Dec 04, 2018 at 08:00am