Universitetet i Agder

Førstelektor/Universitetslektor i kjemi

Unspecified
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en fast 100 % stilling som førstelektor/universitetslektor i kjemi, med undervisning hovedsakelig knyttet til kjemiundervisningen som inngår i bachelorprogrammene i biologi og bioingeniørfag.

Stillingen er knyttet til Institutt for naturvitenskapelige fag og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse er snarest, men senest 1. august 2022.

Institutt for naturvitenskapelige fag har over 70 ansatte, og instituttets studietilbud omfatter årsstudium i fysikk og biologi, bachelorprogram i biologi og bioingeniørfag, masterprogram i kystsoneøkologi og naturfag lærerutdanninger (barnehagelærer-, grunnskolelærer- lektor- og PPU. Instituttet har aktive forskere innen bl.a. naturfagdidaktikk, fysikk, kjemi, biomedisin, evolusjon, og økologi. Tilknyttet instituttet er også Toppforskningssentret Centre for Coastal Research og naturmuseet og botanisk hage ved UiA.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal i hovedsak dekke undervisning i kjemi på instituttets tre kjemiemner knyttet til bachelorprogrammene i biologi og bioingeniørfag. Den som ansettes vil få hovedansvar for undervisningen og videre utvikling av disse tre emnene. I tillegg kan det også være aktuelt å bidra med noe kjemiundervisning inn i lærerutdanningene ved behov.

Den som ansettes må kunne gjennomføre undervisning (teori og laboratorieøvelser), eksaminering og administrasjon (inkludert emneansvar) i de aktuelle emnene etter gjeldende bestemmelser. Det forventes at den som ansettes vil bidra med videreutvikling av kjemiundervisningen ved instituttet. Den som blir ansatt kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver avhengig av kompetanse.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller hovedfag innen fagfeltet kjemi
 • Undervisningserfaring fra innføringsemner i kjemi fra høyere utdanning (f.eks. generell kjemi og organisk kjemi) og/eller Kjemi 1 og 2 i videregående skole.
 • Erfaring med å forberede og undervise praktisk kjemi på lab sammen med elever og/eller studenter
 • Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Den som ansettes må også beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God faglig bredde og høy undervisningskompetanse innen kjemifaget
 • Erfaring fra undervisning innen grunnleggende organisk kjemi
 • Erfaring fra undervisning innen en rekke grunnleggende temaer i kjemi
 • Vilje og evne til å reflektere over egen didaktiske tilnærming i undervisningen
 • Helsefaglig bakgrunn som kan bidra til relevant undervisning av kjemi i et helsefaglig perspektiv
 • Erfaring fra risikovurdering av kjemikalier som anvendes i undervisning

Personlige egenskaper

 • God evne til formidling og kommunikasjon med studenter og kolleger
 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evnen til å tenke nytt og kreativt, og et ønske om å utvikle seg faglig
 • God arbeidskapasitet og evne til fleksibilitet

Personlige egenskaper, formidlingsevne og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor, kr 563 900 – 677 600 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 516 100 - 615 800 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10 eller 15)
 • Ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • Ev. andre

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 19.01.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
You Should do a PhD in Norway. Here’s Why. Universitetet i Agder 5 min lesning
...
TROPOMI: Our Carbon-Monitoring Eye in the Sky SRON - Netherlands Institute for Space Research 4 min lesning
...
Nanoparticle Robots: No Assembly Required Leiden University 5 min lesning
Flere stories