Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i Statsvitenskap

2022-08-15
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i Statsvitenskap tilknyttet Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Mer informasjon om ph.d.-programmet. 

Arbeidsoppgaver

Vi lyser ut en stilling i statsvitenskap, innenfor området offentlig politikk og administrasjon. Stillingen er finansiert av universitetet og stipendiaten vil være tilknyttet til forskningsgruppen Offentlig styring og ledelse (GOLEP). Stipendiatens prosjekt må sammenfalle med GOLEPS forskningsområde, det vil si studier av offentlige organisasjoner og offentlig politikk, fortrinnsvis med et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Mer informasjon om instituttet, samt forskningsområder og pågående prosjekter til medlemmene i GOLEP. 

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, med spesialisering i statsvitenskap/offentlig politikk og administrasjon, og må ha fullført mastergrad eller tilsvarende innen et relevant fagområde, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre. Søkere som er i sluttfasen på sin masterutdanning er også velkomne til å søke.

Mer informasjon finner du her: https://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-ved-uia/forskrifter-om-doktorgradene-ved-uia

Søkere må legge ved en prosjektbeskrivelse som ligger innenfor rammene til GOLEP forskningsområde, som nevnt over. Prosjektbeskrivelsen må være maksimum 10 sider, inkludert referanseliste. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en foreløpig presentasjon av problemområdet, teoretiske konsepter, metodiske tilnærminger og den planlagte progresjonen av doktorgradsprosjektet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil tillegges stor vekt i vurderingen av søknaden.

Aktuelle kandidater kan bli invitert til å sende inn en revidert skisse etter første vurdering.

Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer. 

Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk og det vil være en fordel om den som ansettes behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • evne til å jobbe målrettet, konsentrert og selvstendig
 • gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 491 200 brutto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske utlysningsteksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. august 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosessen:

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side