Universitetet i Stavanger
Stipendiat i Medievitenskap
Universitetet i Stavanger
UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 9 days ago
Søknadsfrist: jan. 31
Plassering: Stavanger, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Stipendiat i Medievitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for medie- og samfunnsfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor samfunnssikkerhet, endringsledelse, sosiologi, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiat i medievitenskap

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap ved Institutt for medie- og samfunnsfag.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.  Stillingen er ledig fra 1. januar 2018.

Stillingen er tilknyttet prosjektet Den digitale dagsorden i Skandinavia. Stipendiaten skal bidra til forskning på digitale nyheter, digital journalistikk og mediestrukturer i Skandinavia sammen med en internasjonal, tverrfaglig prosjektgruppe.

Prosjektets mål er å finne ut hvordan den skandinaviske offentligheten er koblet sammen på nettet, og hvem som setter den digitale dagsorden i Skandinavia. Prosjektet vil avdekke de strukturelle, organisatoriske og teknologiske faktorene bak nyhetsagendaene på internett og på sosiale medier. Slik vil prosjektet kartlegge hvilke infrastrukturer som er nødvendige for at journalistikken skal nå ut til publikum i den digitale tidsalder. I tillegg er spørsmålet hva som utgjør dagsorden på nettet, hvem som setter denne dagsorden, og hvordan dagsorden oppstår på en nettverksbasert plattform. Prosjektet bruker data-assisterte metoder for å analysere den digitale redaksjonelle aktiviteten til over 1000 nyhetsmedier, fagpresse, magasiner, organisasjoner og politiske partier på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Norge, Sverige og Danmark.

Sentrale tema omfatter, men er ikke begrenset til, følgende spørsmål:

  • Hvordan er lokale, regionale, nasjonale og internasjonale nyhetsagendaer i Skandinavia koblet sammen på internett?
  • Hvordan ser det Skandinaviske nyhetsnettverket ut? Hvilke medier utgjør nettverkets kjerne, hvem befinner seg i utkanten, og hvilke havner i skyggen? Hva betyr dette for medienes evne til å delta i den digital dagsorden?
  • Hva slags nyheter publiseres på nett, og hvilken type saker publiseres på sosiale medier? Hva sier forskjellen om folks nyhetskonsum og hva betyr det for den offentlige samtalen?
  • Hvilke forhold er med på å forme de digitale nyhetsagendaene i Norge, Sverige og Danmark? Hvordan former teknologi, eierskap og/eller geografi det skandinaviske digitale  nyhetsnettverket?

Prosjektskissen kan enten besvare ett eller deler av disse spørsmålene eller ta utgangspunkt i de problemstillingene disse spørsmålene reiser. Søknaden skal beskrive et prosjekt som omfatter en skandinavisk digital journalistisk virkelighet og nyhetskontekst, om det gjelder nyhetsmedier, fagpresse, politiske organisasjoner eller sosiale medier, eller kombinasjoner av disse. Medienes strukturelle karakter må tas høyde for - om det gjelder digitale infrastrukturer (for eksempel CMS’enes og algoritmenes rolle i nyhetsproduksjonen), eierskapsstrukturer, geografiske forhold (hvor mediet er basert), eller medium-type (avis, radio, magasin, nettmedie, fjernsynsmedie, sosiale medier etc). Prosjektet kan gjerne inneholde komparative komponenter.

Stipendiaten skal jobbe sammen med en internasjonal prosjektgruppe. Prosjektskissen skal redegjøre for forskningsspørsmål, metode, empiri og gjennomføringsplan. Den som ansettes vil få opplæring i digitale analysemetoder. Programmeringskunnskap er en fordel, men ikke et krav.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Anderstiftelsen, Anne-Marie och Gustav Anders stiftelse för  mediaforskning.

av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Søknaden skal inneholde:

  • Et følgebrev som kort beskriver søkerens forskningsinteresser og motivasjon for søknaden
  • Prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider (eller 3000 ord) som beskriver tema, forskningsspørsmål, metode og empiri. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde litteraturliste og en fremdriftsplan.
  • CV
  • Et kort sammendrag på inntil 2 sider (eller 1000 ord) av masteroppgaven Vitnemål som viser relevant utdanning med karakterer
  • Liste over eventuelle vitenskapelige publikasjoner

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Gode ferdigheter i skandinavisk språk er en fordel. Programmeringskunnskap er også en fordel (for eksempel Python). Det forventes at den som blir tilsatt har Universitetet i Stavanger som sin daglige arbeidsplass.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø. Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, ltr 50, kr 436.900,- bto pr år.

Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder Helle Sjøvaag, tlf 98441989, epost helle.sjovaag@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-konsulent Helene Engelsgjerd Figved, tlf 5183 1558, epost helene.e.figved@uis.no.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål,

attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Jobbnorge-ID: 145901, Søknadsfrist: 31.01.2018, Intern ID: 30075863

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben

5 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: jan. 31
Stipendiat i Sosiologi
Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: jan. 31
Stipendiat i Medievitenskap
Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: jan. 31
Research Fellow in Sociology
The University of Stavanger (UiS) has about 10,700 students and 1,560 employees. The University is located in the third largest urban region in Norway, with a dynamic labor market and exciting cultural and leisure activities. We are the only Norwegian member of the European...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: jan. 31
Research Fellow in Media Studies
Department of Media, Culture and Social Sciences The University of Stavanger (UiS) has about 10,700 students and 1,560 employees. The University is located in the third largest urban region in Norway, with a dynamic labor market and exciting cultural and leisure activities....

LIGNENDE STILLINGER

PhD Research Fellow in ICT
Universitetet i Agder
Publiseringsdato 15 days ago