VID vitenskapelige høgskole
Førsteamanuensis/førstelektor innenfor programområde ergoterapi
VID vitenskapelige høgskole
Den 1. januar 2016 fusjonerte Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole,Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 20 days ago
Søknadsfrist: mar. 20
Plassering: Sandnes, Norge
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Førsteamanuensis/førstelektor innenfor programområde ergoterapi

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Etter at VID fusjonerte med Høyskolen Diakonova i Oslo 01.01.2018 har høyskolen nå over 4400 studenter, 410 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Førsteamanuensis/førstelektor innenfor programområde ergoterapi

På bakgrunn av intern kompetansehevingsprosess ved Fakultet for helsefag Sandnes, er det ledig en midlertidig 100 % stilling innenfor programområde ergoterapi. Stillingen er ledig fra 01.08.2018 – 01.07.2021. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse kan det være aktuelt med tilsetting som høgskolelektor (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5).

Det søkes etter ergoterapeut med klinisk erfaring og kompetanse innenfor psykisk helse eller barns helse. Søkere med annen relevant erfaring og kompetanse innenfor ergoterapi, vil også bli vurdert.

Fakultet for helsefag Sandnes har rundt 700 studenter og 35 ansatte fordelt på bachelor i ergoterapi, bachelor i vernepleie, master i medborgerskap og flere videreutdanninger.

Arbeids- og ansvarsområder

Stillingene er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområder og vil ha ansvar for:

 • Undervisning, veiledning, praksisoppfølging, evaluering og eksamensarbeid både på master- og bachelornivå.
 • Utvikling og tilrettelegging av fleksible læringsformer.  
 • Forskning og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
 • Administrasjon og drift. 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

Kvalifikasjoner

 • Grunnutdanning som ergoterapeut. Relevant utdanning på fortrinnsvis førsteamanuensis/ førstelektornivå innen ett eller flere av ergoterapiens kompetanseområder.
 • Relevant praksis.
 • Dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse på minimum 15 studiepoeng. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik universitets og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et skandinavisk språk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med undervisning og veiledning.
 • Erfaring med forskning og fagutvikling. Herunder initiering, ledelse og/eller drift av prosjekter.
 • Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring.
 • Erfaring med fleksible utdanning og e-læring på høgskolenivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • God arbeidskapasitet.
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Formidlingsevne.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring. Motivasjon for å utvikle samarbeid på tvers av VIDs ulike fagområder vil også vektlegges.

Vi kan tilby:

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement.
 • IA bedrift.
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner.
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse.
 • Lønnsplassering skjer i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.Stillingen er plassert i stillingskode 1198 førstelektor, stillingskode 1011 førsteamanuensis eller stillingskode 1008 høgskolelektor.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For å få en balansert kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke. Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole, og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. 

Generelle kriterier for tilsetting som Førsteamanuensis, Førstelektor eller Høgskolelektor fremgår av FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no). Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk, som arbeidsspråk, for å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.  

Innsendelse av søknad

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste over alle søkerens publiserte/vitenskapelige arbeider

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved høgskolen. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist 20.03.2018.

Tiltredelse: 01.08.2018, eller etter avtale.

Arbeidssted: VID Sandnes.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.
Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen kan ta kontakt med prodekan Kristin Fjelde Tjelle kristin.fjelde.tjelle@vid.no / telefon +4740406030, eller studieleder Gry Mørk gry.mork@vid.no / telefon +4747234324.

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben

2 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

VID vitenskapelige høgskole
VID vitenskapelige høgskole
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: apr. 04
PhD position in diaconal studies
The work place will be located in Oslo, Bergen or Stavanger. VID Specialized University is a private, accredited specialized university. VID was established on January 1 2016 after the merger between four Norwegian institutions: Diakonhjemmet University College, Haraldsplass...
VID vitenskapelige høgskole
VID vitenskapelige høgskole
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: apr. 04
Stipendiatstillinger innen kommunale helse- og sosialtjenester
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt». Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi....

LIGNENDE STILLINGER

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mat og helse
Universitetet i Agder
Publiseringsdato 12 days ago