VID Specialized University

Rådgiver eller førstekonsulent/seniorkonsulent

2022-09-26
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Avdeling for utdanning, Studieseksjonen 

Avdeling for utdanning er en dynamisk og fremoverrettet avdeling, med fokus på forbedringsprosesser og digitalisering. Veksten i organisasjonen og ambisjonene om å bli universitetet gjør at vi søker etter en dyktig medarbeider som skal jobbe med studieadministrasjon og studentopptak i Studieseksjonen.

Studieseksjonen er en administrativ enhet i Avdeling for utdanning, og består av i underkant av 30 ansatte. De ansatte har arbeidssted i Bergen, Oslo og Stavanger. Det er ledig to faste heltidsstillinger som rådgiver eller førstekonsulent/seniorkonsulent fra 1. desember 2022.

Arbeidsområde

De som ansettes i stillingene vil ha ansvar for opptaksinformasjon og -veiledning, utvikling, planlegging og saksbehandling knyttet til søknadsprosessen og studentopptak til høgskolens utdanninger.

Stillingene innebærer et ansvar for saksbehandling og utviklingsarbeid knyttet internasjonalt studentopptak og til inn- og utreisende studenter (studentmobilitet).

Rådgiverstillingen er tillagt stedfortrederfunksjon i Team opptak og profilering ved teamleders fravær. Det innebærer betydelig ansvar for studentopptaket og høy aktivitet i vår- og sommermånedene. Rådgiver vil lede høgskolens faggruppe for internasjonalt opptak, og inngå i nasjonalt og internasjonalt opptakssamarbeid. I tillegg har rådgiver oppgaver knyttet til statistikk og analyse av studentdata.

Arbeidsoppgaver

Begge stillingene har oppgaver knyttet til opptak:

 • Informasjon og veiledning av søkere til høgskolens utdanninger
 • Saksbehandling av søkere til grunnutdanninger, master- og videreutdanninger
 • Saksbehandling av søkere med utenlandsk utdanning til engelskspråklige masterutdanninger, og samarbeide med fakultetene og Seksjonen for internasjonalisering i søknadsprosessen.
 • Medansvar for utvikling og vedlikehold av rutiner og FS-oppfølging av inn- og utreisende studenter (studentmobilitet)
 • Behandling av klager relatert til opptak
 • Administrere søknadsweb, og opptaksmodulen i Felles studentsystem (FS)
 • Delta i arbeid med utvikling og revisjon av forskrifter, retningslinjer og/eller rutinebeskrivelser innenfor teamets ansvarsområder
 • Bistå i arbeidet med informasjon på høgskolens nettsider, studiekatalog, åpen dag, utdanningsmesser m.m.
 • Annet forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

 • For rådgiverstilling: Utdanning fra universitet eller høgskole med minimum mastergrad eller tilsvarende.
 • For førstekonsulent/seniorkonsulentstilling: Utdanning fra universitet eller høgskole med minimum bachelorgrad eller tilsvarende.
 • Dokumentert realkompetanse for stillingenes oppgaver kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant administrativ saksbehandlingserfaring
 • Norsk og engelsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig

Følgende vil i tillegg bli vektlagt ved rangering:

 • Gode IKT-ferdigheter og stor interesse for å jobbe med studentopptak
 • Kompetanse og motivasjon for å jobbe med saksbehandling og digitalisering
 • Gode ferdigheter i administrative datasystemer, 360 eller tilsvarende arkiv- og saksbehandlingssystemer
 • For rådgiverstillingen: Høyt kvalifisert administrativ saksbehandling og erfaring fra utrednings- og utviklingsarbeid

Egenskaper

Vi søker etter selvstendige, ansvarsbevisste og løsningsorienterte medarbeidere til spennende og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. I perioder kan det være hektisk, så det forutsettes at den som tilsettes kan jobbe selvstendig samt håndtere stor arbeidsbelastning og et høyt arbeidstempo. Det må påregnes en høyere arbeidsbelastning i sommermånedene.Vi ser etter kandidater med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner som er utviklingsorienterte og har kapasitet til å ta faglig ansvar.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring for å komplettere eksisterende team.

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver ved en høgskole i utvikling og endring
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse.
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene Stillingene er plassert i stillingskode 1408 førstekonsulent 1363 seniorkonsulent 1434 rådgiver.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.Den som ansettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingens ansvarsområder.

Søknad og kontakt

Søknad med vedlegg sendes via lenken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad med CV
 • Vitnemål og attester.

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søknadsfrist 26. september 2022.

Tiltredelse 1. desember 2022, eller etter avtale.     Arbeidssted: VID Oslo, Diakonveien 14-18

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen. Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen kan ta kontakt med:

 • teamleder Ella Flatland ella.flatland@vid.no tlf.  22451926,
 • kontorsjef Margrete Thorstad margrete.thorstad@vid.no tlf. 22963755
 • studiesjef Margrethe Løfqvist margrethe.lofqvist@vid.no tlf. 22963773

Om VID vitenskapelig høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.
Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.
 

Per oktober 2021 har VID 5590 studenter, 560 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, og Tromsø.

Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Arbeidsoppgaver

Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Oppdag relaterte jobber

...
Become an IB Examiner for Lithuanian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 9 måneder siden
...
Registrar Enrollment - Management American University of Iraq - Baghdad 7 måneder siden
...
Rådgiver Universitetet i Agder 6 måneder siden
...
Ettårig vikariat som førstekonsulent VID Specialized University 5 dager siden
...
To vikariater som førstekonsulent VID Specialized University 5 dager siden
...
Rådgiver/seniorrådgiver for digitalisering av utdanning OsloMet – Oslo Metropolitan University 1 uke siden
...
Vikariat, studentlivskoordinator ved OsloMet OsloMet – Oslo Metropolitan University 1 uke siden
...
Konsulent innenfor etter- og videreutdanning University of Stavanger 4 dager siden
...
Rådgiver - Studentinnovasjon Universitetet i Agder 1 uke siden
...
Fung Global Fellows Program, Princeton University Princeton University 2 uker siden
Flere jobber

Relevante stories

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min lesning
...
Giving Back to the Leaders of Tomorrow Hochschule Reutlingen 4 min lesning
...
A Disorder That Teachers Can Pass to Their Students: Math Angst Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
Flere stories