Din jobbvarsel har blitt opprettet.

102 Stillinger innen Samfunnsvitenskap

Finn ledige stillinger innen Samfunnsvitenskap. Registrere deg for våre jobbvarsler for at motta Samfunnsvitenskap-stillinger den dagen de bliver lagt ut.

SØKERESULTATER (102 STILLING)
Sponset stilling
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: mar. 08
Stipendiatstillinger innen demokrati, likestilling, læring og mobilisering for fremtidige borgere
Stipendiatstillinger innen demokrati, likestilling, læring og mobilisering for fremtidige borgere  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut to stipendiatstillinger koblet til prosjekt «Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future...
Sponset stilling
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: mar. 08
Stipendiatstillinger innen barnehage, skole, tegnspråk, fagfornyelsen og lærerutdanning
Stipendiatstillinger innen barnehage, skole, tegnspråk, fagfornyelsen og lærerutdanning  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut inntil fem stipendiatstillinger innenfor ulike felt med relevans for barnehage, skole, tegnspråk og...
Sponset stilling
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: feb. 09
Forsker II til Seksjon for ungdomsforskning, NOVA
Forsker II til Seksjon for ungdomsforskning, NOVATil Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Seksjon for ungdomsforskning, søker vi en forsker som har særlig interesse og kompetanse innenfor barne- og ungdomsforskning knyttet til temaområdene digital fritid, skole og kjønn....
Sponset stilling
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: feb. 06
Forskar II til Seksjon for barndom, familie og barnevern, NOVA
Velferdsforskingsinstituttet NOVA driv med forsking og utviklingsarbeid som kan bidra til auka kunnskap om sosiale forhold og endringsprosessar. Hovudforskingsområda ved NOVA er barndom og barnevern, ungdom, aldring og livsløp, familie, sosiale ulikskap, velferdsstaten,...
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: feb. 07
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i kroppsøving. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er...
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: feb. 07
Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving/idrettsfag
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving/idrettsfag. Stillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving....
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: feb. 13
Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap
Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Senter for...
Sponset stilling
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: jan. 27
Forsker - regional utvikling og innovasjon
OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens...
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: feb. 15
Professor/førsteamanuensis i sosiologi
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig to til tre faste 100% stillinger som professor/førsteamanunsis i sosiologi, tilknyttet Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale...
Sponset stilling
VID Specialized University
VID Specialized University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: feb. 01
Stipendiat innen brukermedvirkning og tverrprofesjonell praksis i helse- og velferdstjenester
Utlysningens profil Stillingen inngår i VID vitenskapelige høgskoles satsning på å utvikle ny kunnskap om hvordan brukermedvirkning influerer på profesjonelle roller og tverrprofesjonelt samarbeid. Stillingen skal bidra til forskning på psykisk helse og arbeid på...