Academic Positions Norge

Universitetet i Oslo

Tiårsperspektivet er valgt fordi forventninger til universitetene vil øke fram til 2020. UiO ønsker å være i forkant og møte denne utviklingen med høye ambisjoner.

Hovedambisjon
Strategiens hovedambisjon er "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste."

De "fem universitetene"
Strategien er inndelt i fem hovedkapitler med 28 delstrategier hvor universitetets klassiske kjerneoppgaver behandles integrert og ikke hver for seg:

  •     Et grensesprengede universitet
  •     Læringsuniversitetet
  •     Et samfunnsengasjert universitet
  •     Et handlekraftig universitet
  •     Det gode universitet

Ledige stillinger ved Universitetet i Oslo

Flere arbeidsgivere