Din jobbvarsel har blitt opprettet.

138 Stillinger i Sverige

Finn ledige stillinger i Sverige. Registrere deg for våre jobbvarsler for at motta stillinger den dagen de bliver lagt ut.

SØKERESULTATER (138 STILLING)
1 day ago | Søknadsfrist: jan. 03
Jönköping International Business School
Jönköping International Business School
Plassering Jönköping, Sverige | Søknadsfrist: jan. 03
Adjungerad lärare i externredovisning och revision
Jönköping International Business School Jönköping International Business School (JIBS) is one of four schools within Jönköping University. We offer an international and team-oriented workplace with competitive education programmes, across Bachelor, Master and Doctoral...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 02
KTH Royal Institute of Technology
KTH Royal Institute of Technology
Plassering Stockholm, Sverige | Søknadsfrist: des. 02
Master thesis supervisor in Computer Science
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a key centre of intellectual talent and innovation. We are Sweden’s largest technical research and learning institution and home to...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 02
KTH Royal Institute of Technology
KTH Royal Institute of Technology
Plassering Stockholm, Sverige | Søknadsfrist: des. 02
Handledare för examensarbeten i Datalogi
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 19
Örebro University
Örebro University
Plassering Örebro, Sverige | Søknadsfrist: des. 19
Universitetslektor i pedagogik
Vi söker en universitetslektor i pedagogik med inriktning mot senare skolår. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är pedagogik. Bakgrund Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 03
Örebro University
Örebro University
Plassering Örebro, Sverige | Søknadsfrist: des. 03
Institutionsledningsadministratör
Vi söker en institutionsledningsadministratör för en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Inom institutionen finns ett stort antal utbildningar och forskning som berör väsentligheterna i livet: konst,...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 03
Örebro University
Örebro University
Plassering Örebro, Sverige | Søknadsfrist: des. 03
Universitetslektor i engelska
Vi söker en universitetslektor i engelska för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Humaniora, utbildningsvetenskap och samhällskunskap. Ämnesområde Engelska. Bakgrund Engelskämnets undervisningsverksamhet är framför allt inriktad mot...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 03
Örebro University
Örebro University
Plassering Örebro, Sverige | Søknadsfrist: des. 03
Universitetsadjunkt i retorik
Vi söker en Universitetsadjunkt i retorik för tidsbegränsad anställning  vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är retorik. Bakgrund Retorik utgör tillsammans med, engelska,...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 06
Örebro University
Örebro University
Plassering Örebro, Sverige | Søknadsfrist: des. 06
Amanuens i statistik
Amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Bakgrund Vi söker minst en amanuens för tidsbegränsad anställning om upp till 50%. Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i...
4 days ago | Søknadsfrist: des. 06
Örebro University
Örebro University
Plassering Örebro, Sverige | Søknadsfrist: des. 06
Universitetslektor i statistik
Vi söker en universitetslektor eller adjunkt i statistik för ett vikariat om 50% vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är statistik. Bakgrund Vi söker en universitetslektor eller adjunkt i statistik för ett...
5 days ago | Søknadsfrist: des. 08
Karlstad University
Karlstad University
Plassering Karlstad, Sverige | Søknadsfrist: des. 08
Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet....