OsloMet – Oslo Metropolitan University

Undervisningsstilling i forming

2024-07-31 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Universitetslektor i forming

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og inter­nasjonale studier er det ledig en midlertidig stilling i 50 % som universitetslektor i forming, med ansettelse for perioden 01.09.2024 – 31.07.25.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 135 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehage­lærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videre­utdanningskurs (EVU). Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærer­utdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

Seksjon for forming er en fagseksjon som betjener en rekke ulike arbeidsoppgaver. Den utlyste stillingen vil primært være knyttet til undervisning og veiledning i forming. Det er en fordel at søkere har god forankring i formingsprosesser, materialbasert kunnskap, håndverk, teknikker og uttrykksformer innenfor forming/kunst og håndverk, samt barnehagefaglig erfaring.

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI.

Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelornivå, samt EVU-tilbud
 • samarbeide med praksisfeltet og følge opp studenter i praksis
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

Til stilling som universitetslektor kreves:

 • mastergrad, hovedfag, embetseksamen i forming/ kunst og håndverk eller tilsvarende
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen forming/ kunst og håndverk eller tilsvarende
 • dokumentert grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • god digital kompetanse inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på

 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelornivå
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og/eller erfaring med barnehagelærerprofesjonen
 • erfaring og kunnskap fra verkstedarbeid innen flere av følgende emner: leire, tre, tegning, naturmaterialer, bilde og digitale uttrykksformer
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • personlig egnethet

Vi vektlegger også at du opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

Vi ønsker deg som har

 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk for universitetslektor i kode 1009) i lønnstrinn 51-66, med kroner 509 300 – 646 000 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • kontaktinformasjon til 2 referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Studieleder, Inger Marie Lindboe, mobil: +47 95475435/
  e-post: ingermarie.lindboe@oslomet.no
 • Seksjonsleder, Tona Gulpinar, mobil: +47 924 23 121/
  e-post: tona.gulpinar@oslomet.no

 

Arbeidsoppgaver

Tittel
Undervisningsstilling i forming
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2024-06-25
Søknadsfrist
2024-07-31 23:59 (Europe/Oslo)
2024-07-31 23:59 (CET)
Område
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side