Din jobbvarsel har blitt opprettet.
OsloMet - Storbyuniversitetet
OsloMet - Storbyuniversitetet
Oslo, Norway

OsloMet - Storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. HiOA) er Norges mest urbane og tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, Kjeller og Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samvirker aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

sam-oslomet

OsloMet har fire fakulteter:

OsloMet har 4 forskningssentre som omtales samlet som SVA

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

I tillegg ligger Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) på OsloMet og Pedagogisk Utviklingssenter (PUS).

OsloMet fikk universitetsstatus den 12 januar, 2017 men har en lang historie som en av Norges største høyskoler. Oslo og Akershus er en region med en sterk befolkningsvekst og et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. Store oppgaver skal løses innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø. er Norges tredje største universitet, og Oslo er den første byen i Norge med to universiteter. Det nye universitetet er også et av de største i landet som utdanner kandidater til viktige velferdsyrker.

Regional forankring, internasjonal orientering

baw-oslomet

I OsloMets strategi 2024 er fokuset en sterk regional forankring, nasjonale ambisjo­ner og en internasjonal orientering. Det nye universitetet er et moderne profesjons- og arbeidslivsuni­versitet med en tydelig profilering overfor storbyregionen. Det innebærer en tydelig samhandling med et flerkulturelt og inter­nasjonalt samfunn. Det nye profesjonsuniversite­tet skal kjennetegnes ved at alle studenter og tilsatte utvikler handlingskompetanse som er anvendelig i et flerkulturelt og internasjonalt arbeidsliv.

En av OsloMets styrker er at en rekke utdanninger som lærer, sykepleier og ingeniør er samlet under ett tak. Vi har dermed gode forutsetninger for å komme med smarte løsninger på velferdssamfunnets utfordringer. Både profesjonsfeltene og profesjonsutøverne blir på ulike måter preget av en tid hvor mennesker og ideer endres raskt. Det skjer store endringer innenfor OsloMets fagfelt og i arbeidslivet, og yrkene må utvikle seg raskt. Dette krever ny kunnskap og mer forskning. OsloMet satser sterkt på mer på forskningsbasert utdanning, rekruttering av ansatte og studenter og internasjonalt samarbeid

Profesjonsutdanninger

Hoveddelen av studietilbudene er profesjonsutdanninger der teoriundervisning og praksisstudier er knyttet nært sammen. OsloMet utdanner til stillinger i det offentlige - innenfor helse- og sosialtjenestene, utdanning og forvaltning - til stillinger i media, design- og kunstfag og til tekniske og økonomisk-administrative stillinger i næringslivet.

Nærhet til yrkesfeltet

OsloMet legger vekt på å forene et høyt faglig nivå med nærhet til yrkesfeltet. Undervisningen skal være basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Utdanningene skal utvikle evnen til teoretisk analyse og refleksjon. De fleste studiene inneholder praksisperioder der studentene skal prøve ut sine framtidige yrkesroller. Denne kombinasjonen av teori og praksis er et kjennetegn ved profesjonsutdanningene og gjør det ekstra utfordrende å studere ved OsloMet.

Forskning og utvikling

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er en nødvendig og viktig del av virksomheten ved høgskolen. FoU skal bidra til å utvikle en vital og god utdanningsinstitusjon. Høgskolens forskning på profesjonsområder og yrkesfelt har en egenverdi ved at den bidrar til samfunnets selvforståelse. Arbeidet skal gi innsikt i sektorenes og yrkesområdenes virksomhet, rammer og vilkår, i et samfunn i endring.

Studiested Pilestredet

OsloMet sitt største studiested ligger i Pilestredet sentralt i Oslo. En rekke av bygningene ligger i det tradisjonsrike Frydenlundområdet ved Bislet. Der man tidligere kunne kjenne duften av malt og humle fra et av landets største ølbryggerier, finner du nå undervisningsrom, læringssentre, lesesaler og kantiner. Litt lenger ned i gaten finner du flere av storbyuniversitetets bygninger i Pilestredet Park, det tidligere Rikshospitalet og den største bygningen Pilestredet 35. For ansatte og studenter har OsloMets bygninger i Pilestredet trimrom, klatrevegg og gymsaler som kan benyttes også i fritiden.

Studiested Kjeller

Studiested Kjeller befinner seg i landlige omgivelser ved Lillestrøm. At bygget huser en moderne kunnskapsbedrift, gjenspeiles i arkitekturen: Det er høyt under taket, og store vindusflater slipper lyset inn. Området mellom Gardermoen og Oslo er regnet for å være det største vekstområdet i landet når det gjelder bosetning og næringsliv.

OsloMet har implementert Charter & Code for forskere og er EU sertifisert som et HR Excellence in Research (HRS4R) I tillegg jobber OsloMet aktivt for mobilitet av forskere og er med i Euraxess nettverket

hr-logologo-euraxess

24 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

OsloMet - Storbyuniversitetet
OsloMet - Storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: okt. 21
OsloMet – storbyuniversitetet søker fakultetsdirektør
Fakultetsdirektør - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studierVed Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast, 100% stilling som fakultetsdirektør.Vi søker en samlende, tydelig og engasjert leder som kan bidra til at Fakultet for...
OsloMet - Storbyuniversitetet
OsloMet - Storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: okt. 15
To stillinger som førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig to faste stillinger som førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Instituttet er del av det internasjonale iSchools-nettverket, som innebærer at studier og forskning tematisk ligger i møtet mellom...
OsloMet - Storbyuniversitetet
OsloMet - Storbyuniversitetet
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: sep. 30
Studieleder – bioingeniør og biomedisin
Vi søker inspirerende og utviklingsorientert leder med bred kompetanse og god innsikt i bioingeniørfaget Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, søker studieleder for bioingeniørprogrammet, master i biomedisin-programmet og tilhørende...