Universitetet i Agder

Fakultetsdirektør

2024-05-29 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Vil du lede administrasjonen på vårt fremoverlente Fakultet for kunstfag? Gjennom våre utdanninger, vår formidling, forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, ønsker vi i tett dialog med våre omgivelser, å utdanne studenter til et samfunn i stadig endring. Med et senter for fremragende utdanning (SFU) og vertskap for en kunstlab i en europeisk allianse som noen av de siste milepælene, er det høy aktivitet, engasjement og nyskapende vilje på fakultetet. Vi samarbeider med sterke partnere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ved Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for kunstfag, er det ledig fast 100 % stilling som fakultetsdirektør med virkning fra 05.08.24. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har ca. 130 ansatte fordelt på tre institutter og en fakultetsadministrasjon. Fakultetet har følgende tre institutter:

 • Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk
 • Institutt for rytmisk musikk
 • Institutt for visuelle og sceniske fag

Fakultetet har to doktorgradsutdanninger: ph.d.-program i kunstfag og ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid (i samarbeid med Universitetet i Stavanger).

Dekanen er fakultetets daglige leder, med ansvar for faglig og administrativ virksomhet. Fakultetsdirektøren leder fakultetsadministrasjonen og rapporterer til dekan. Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og vil samarbeide nært med universitetsdirektøren og andre administrative ledere ved UiA.

Arbeidsoppgaver

Fakultetsdirektøren har ansvaret for følgende oppgaver:

 • Lede, koordinere, organisere og utvikle den administrative delen av fakultetet
 • Sørge for god og effektiv gjennomføring av fakultetets økonomi- og personalforvaltning
 • Følge opp HR-saker
 • Påse at det administrative arbeidet ved fakultetet utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer
 • Legge til rette for samarbeid med tjenestemannsorganisasjoner og vernetjenesten

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på engelsk og norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med utvikling av personalpolitikk og arbeidsmiljø
 • Erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • Erfaring fra statlig sektor
 • Kjennskap til statlig avtale- og regelverk

Personlige egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å arbeide både operativt og strategisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytisk og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.100, stillingskode 1060 avdelingsdirektør, kr. 895 500-966 300 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke. UiA er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og nasjonal og etnisk bakgrunn.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må regne med endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 29. mai 2024

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Senior HR-rådgiver Tone Elisabeth Furre, tlf. 38 14 19 65/ 911 00 030 , e-post tone.e.furre@uia.no

Arbeidsoppgaver

Tittel
Fakultetsdirektør
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2024-05-09
Søknadsfrist
2024-05-29 23:59 (Europe/Oslo)
2024-05-29 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side