VID Specialized University

Assisterende instituttleder ved Institutt for sykepleie

2024-05-27 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Institutt for sykepleie er det ledig stilling som assisterende instituttleder. Stillingen innebærer å være nestleder ved instituttet og instituttleders stedfortreder, nærmeste rådgiver og samarbeidspartner for porteføljen av oppgaver ved instituttet. Assisterende instituttleder er en del av instituttets ledergruppe og har medansvar for utvikling av instituttet i samsvar med høgskolens strategi, målsetninger og verdigrunnlag. Assisterende instituttleder rapporterer til instituttleder.

Assisterende instituttleder skal ha et særlig ansvar for å følge opp relevante prosjekter, lede deler av instituttadministrasjonen og ha programansvar for bachelor i sykepleie. Det vil kunne legges til rette for tid til undervisning og forskning i stillingen.

Assisterende instituttleder har sin arbeidsplass ved VIDs campus i Oslo, men en del reiser til VIDs andre campuser må påregnes.

Stillingen er en åremålsstilling med midlertidig ansettelse på fire år (UHL § 6-4) med mulighet for forlengelse. Den som ansettes får i åremålsperioden permisjon fra sin faste ansettelse i vitenskapelig stilling. Søkere som ikke allerede er ansatt ved VID, vil bli tilbudt vitenskapelig grunnstilling, på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Kun søkere som er aktuelle for stillingen som assisterende instituttleder vil bli sakkyndig vurdert.

Om enheten/fakultetet

Fakultet for helsevitenskap har 3 600 studenter og mer enn 250 ansatte og tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå i Oslo, Sandvika, Bergen, Sandnessjøen og Stavanger.

Fakultetet har en omfattende forskningsaktivitet som inkluderer forskningsgrupper og forskningsprosjekter. For tiden utvikles det et ph.d.-program innen helse og samhandling. Fakultet for helsevitenskap har avtaler med kommuner, spesialisttjeneste og ideelle virksomheter om samarbeid om utdanning og forskning, samt en rekke avtaler med internasjonale samarbeidspartnere. Fakultetet består av Institutt for sykepleie og Institutt for helse.

Kvalifikasjonsjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på førstestillingsnivå innen sykepleie

Det er også ønskelig med: 

 • erfaring fra ledelse i universitets- og høyskolesektoren
 • erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • erfaring med fagutvikling, forskning og prosjektledelse
 • erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • erfaring med digital utdanning og flercampus-undervisning
 • god kjennskap til helseprofesjonenes praksisfelt
 • erfaring med internasjonalt samarbeid om utdanning og forskning

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strategisk og målrettet
 • Stor gjennomføringskraft
 • God organisasjons- og rolleforståelse

Vi ser etter deg som med entusiasme og engasjement etablerer gode relasjoner og brede nettverk i Norge og i utlandet. Du verdsetter tverrfaglighet og samarbeid - og setter studentenes læringsmiljø høyt.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet

Generelle kriterier

Vi søker etter kolleger med førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillingerVIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

Vi tilbyr

 • en spennende og innholdsrik lederstilling
 • mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene
 • stillingen er plassert i stillingskode 1475 med lønn etter avtale

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli brukt sorteringskomité/adminitativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 27.05.2024

Tiltredelse: 01.08.2024 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Assisterende instituttleder ved Institutt for sykepleie
Plassering
Diakonveien 14-18 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2024-05-13
Søknadsfrist
2024-05-27 23:59 (Europe/Oslo)
2024-05-27 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min lesning
...
3D Printing for Better Healthcare Medical University of Vienna 4 min lesning
...
Promoting Exercise for Good Health Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
Flere stories