Din jobbvarsel har blitt opprettet.
agder
The University of Agder (UiA) is an academic institution that provides a combination of excellent
educational and research opportunities within a pleasant and open environment.

Universitetet i Agder (UiA) ligger på sørspissen av Norge og ligger på to studiesteder , i Kristiansand og Grimstad. Universitetet har 12 000 studenter og 1200 lærere og ansatte. Det er en av de yngste universitetene i Norge, men dens historie går tilbake til 1839 da den første lærerutdanningsinstitusjon i regionen ble etablert. Det er et offentlig universitet med state-of-the-art bygninger på begge studiesteder . Forskning er grunnlaget for alle undervisning ved UiA og dekker et bredt spekter av disipliner. Å være en drivkraft for samfunns- og regional utvikling, Universitetet i Agder har nær kontakt med næringsliv, organisasjoner og kulturinstitusjoner . Det er et internasjonalt orientert universitet i et område utsatt for sterk internasjonal konkurranse.

Strategi og visjon

UiA vil være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.

UiA vil videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. Kunnskapsutvikling vil skje i spenningsfeltet mellom tett samarbeid og kritisk distanse. Sammen med omgivelsene vil UiA skape nye metoder for internt og eksternt samarbeid.

UiA vil at regionalt, nasjonalt og globalt samarbeid skal bidra til nye perspektiver og løsninger for framtidens samfunn. UiA skal være en pådriver for utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv. Universitet i Agder skal tilby utdanning, utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap. Visjonen om samskaping av kunnskap og satsingsområdene skal tydeliggjøre UiAs profil og gi retning for utøvelsen av samfunnsoppdraget. UiA vil utvide formidlingsoppdraget gjennom nye former for samarbeid med samfunnet rundt oss.

I forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid samskaper UiA med studentene, med samfunnet og med internasjonale partnere. En kultur for fremragende forskning betyr en kultur for læring, åpenhet og kritisk tenkning. Forskning av høy internasjonal kvalitet er grunnlaget for alle satsingsområdene, og vil samtidig forbedres av en vellykket strategiutøvelse. Dette innebærer satsing mot langsiktige forskningsmål, god forskningsledelse og sterke forskningsgrupper. UiAs videre forskningsutvikling krever et langsiktig perspektiv, utover denne strategiperioden. UiA skal ha en utviklingsplan for forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid som tar inn satsingsområdene i strategien, men som også har perspektiver fram mot 2025.

To campuser

Campus Kristiansand

Gimlemoen, universitetsområdet i Kristiansand, er bygd opp etter campus-modell, noe som gjør at alt er samlet på ett sted. Her finner du alle seks fakulteter og Avdeling for lærerutdanning, samt fellesadministrasjonen. 8500 studenter har sin arbeidsplass på Campus Kristiansand, og her finner du både barnehage og studentboliger. På fritiden kan du benytte eget treningssenter og studentene har eget kulturhus, Østsia, på campus. Campus ligger rett ved et populært turområde med gode løyper, badeplasser og skiløyper om vinteren.

Det er gangavstand til sentrum, men også hyppige bussavganger og gode sykkelveier.

Campus Grimstad

På universitetets campus i Grimstad finner du 3500 studenter fordelt på alle seks fakulteter og Avdeling for lærerutdanning. Hoveddelen av studentene i Grimstad tar studier innenfor fagfeltene teknologi og helsefag. Det er kort avstand fra forelesningslokalene til studentboligene, studentbarnehage og studentenes kulturhus Bluebox. Veien er kort fra teori til praksis og en god del av våre samarbeidsbedrifter befinner seg i umiddelbar nærhet til campus.

Det er gangavstand fra Campus Grimstad til sentrum. Grimstad er en vennlig sørlandsby med et intimt sentrum som består av trivelige gater, trange smug og et rikt utvalg av koselige kafeer. På samme tid er Grimstad en høyst moderne norsk småby, med et variert og pulserende næringsliv og et stort antall teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Fakulteter

16 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: okt. 13
Rådgiver/seniorrådgiver
Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte. Avdelingen leder...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: okt. 18
Postdoktor i folkehelse med fokus på helseøkonomiske vurderinger av ernæringstiltak
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en spennende åremålsstilling som postdoktor (100% stilling) i folkehelse med fokus på helseøkonomiske vurderinger, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: okt. 18
Post-doctoral Research Fellow in Public Health with Focus on Health Economic Assessments of Nutritional Measures
About the position A fixed-term 100% position is available for a period of 3 years at the University of Agder, Faculty of Health and Sports Sciences as a Post-doctoral Research Fellow in Public Health Sciences with a focus on health economic evaluation, affiliated to the...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: okt. 09
Doktorgradsstipendiat i folkehelse
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat (100% stilling) i folkehelse, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge
Doktorgradsstipendiat i ernæring og folkehelse
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat  i ernæring, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus...