Din jobbvarsel har blitt opprettet.
agder
The University of Agder (UiA) is an academic institution that provides a combination of excellent
educational and research opportunities within a pleasant and open environment.

Universitetet i Agder (UiA) ligger på sørspissen av Norge og ligger på to studiesteder , i Kristiansand og Grimstad. Universitetet har 12 000 studenter og 1200 lærere og ansatte. Det er en av de yngste universitetene i Norge, men dens historie går tilbake til 1839 da den første lærerutdanningsinstitusjon i regionen ble etablert. Det er et offentlig universitet med state-of-the-art bygninger på begge studiesteder . Forskning er grunnlaget for alle undervisning ved UiA og dekker et bredt spekter av disipliner. Å være en drivkraft for samfunns- og regional utvikling, Universitetet i Agder har nær kontakt med næringsliv, organisasjoner og kulturinstitusjoner . Det er et internasjonalt orientert universitet i et område utsatt for sterk internasjonal konkurranse.

Strategi og visjon

UiA vil være et åpent og inkluderende universitet, preget av samarbeidskultur. Kunnskap samskapes når ansatte, studenter og omgivelsene utfordrer hverandre.

UiA vil videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. Kunnskapsutvikling vil skje i spenningsfeltet mellom tett samarbeid og kritisk distanse. Sammen med omgivelsene vil UiA skape nye metoder for internt og eksternt samarbeid.

UiA vil at regionalt, nasjonalt og globalt samarbeid skal bidra til nye perspektiver og løsninger for framtidens samfunn. UiA skal være en pådriver for utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv. Universitet i Agder skal tilby utdanning, utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og formidle kunnskap. Visjonen om samskaping av kunnskap og satsingsområdene skal tydeliggjøre UiAs profil og gi retning for utøvelsen av samfunnsoppdraget. UiA vil utvide formidlingsoppdraget gjennom nye former for samarbeid med samfunnet rundt oss.

I forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid samskaper UiA med studentene, med samfunnet og med internasjonale partnere. En kultur for fremragende forskning betyr en kultur for læring, åpenhet og kritisk tenkning. Forskning av høy internasjonal kvalitet er grunnlaget for alle satsingsområdene, og vil samtidig forbedres av en vellykket strategiutøvelse. Dette innebærer satsing mot langsiktige forskningsmål, god forskningsledelse og sterke forskningsgrupper. UiAs videre forskningsutvikling krever et langsiktig perspektiv, utover denne strategiperioden. UiA skal ha en utviklingsplan for forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid som tar inn satsingsområdene i strategien, men som også har perspektiver fram mot 2025.

To campuser

Campus Kristiansand

Gimlemoen, universitetsområdet i Kristiansand, er bygd opp etter campus-modell, noe som gjør at alt er samlet på ett sted. Her finner du alle seks fakulteter og Avdeling for lærerutdanning, samt fellesadministrasjonen. 8500 studenter har sin arbeidsplass på Campus Kristiansand, og her finner du både barnehage og studentboliger. På fritiden kan du benytte eget treningssenter og studentene har eget kulturhus, Østsia, på campus. Campus ligger rett ved et populært turområde med gode løyper, badeplasser og skiløyper om vinteren.

Det er gangavstand til sentrum, men også hyppige bussavganger og gode sykkelveier.

Campus Grimstad

På universitetets campus i Grimstad finner du 3500 studenter fordelt på alle seks fakulteter og Avdeling for lærerutdanning. Hoveddelen av studentene i Grimstad tar studier innenfor fagfeltene teknologi og helsefag. Det er kort avstand fra forelesningslokalene til studentboligene, studentbarnehage og studentenes kulturhus Bluebox. Veien er kort fra teori til praksis og en god del av våre samarbeidsbedrifter befinner seg i umiddelbar nærhet til campus.

Det er gangavstand fra Campus Grimstad til sentrum. Grimstad er en vennlig sørlandsby med et intimt sentrum som består av trivelige gater, trange smug og et rikt utvalg av koselige kafeer. På samme tid er Grimstad en høyst moderne norsk småby, med et variert og pulserende næringsliv og et stort antall teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Fakulteter

18 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: jun. 25
Vitenskapelig assistent
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 50% til 70% stilling som vitenskapelig assistent ved det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition for perioden 01.08.21 til 31.12.21. Arbeidssted er for...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: jun. 29
Koordinator for simuleringsenheten og klinikklaboratoriene
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som koordinator for simuleringsenheten og klinikklaboratoriene. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er Campus...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: aug. 06
Førstekonsulent innen studieadministrasjon
Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent innen primært studieadministrasjon i ett år. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og medarbeideren vil samarbeide tett med resten av administrasjonen....
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: aug. 15
Doktorgradsstipendiat i Energi og samfunn
Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i Energi og samfunn, tilknyttet Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse...
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: jul. 12
PhD Research Fellow in mechatronics
A 100 % position is available at the University of Agder, Faculty of Engineering and Science as a PhD Research Fellow in Fellow in Mechatronics, affiliated to Top Research Centre Mechatronics at the Department of Engineering Sciences, for a period of three years. The...