113 Stillinger innen Pedagogikk

Finn ledige stillinger innen Pedagogikk. To have Pedagogikk jobs sent to you the day it's posted, sign up for job alerts.

SØKERESULTATER (113 STILLING)
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: mai 15
Doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk
Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
Sponset stilling
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: mai 06
Seniorrådgiver søkes til FoU-administrasjonen på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har behov for en kvalifisert og initiativrik medarbeider med erfaring innen forskningsadministrasjon. Stillingen er en del av den strategiske satsingen på OsloMet om å øke universitetets portefølje av eksternt...
Sponset stilling
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: mai 06
Studieleder - tannteknikk
Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, søker ny leder for bachelorprogrammet og fagmiljøet i tannteknikk. Stillingen som studieleder er dimensjonert til 25 % stilling. I tillegg er det tillagt midlertidige arbeidsoppgaver til stillingen på 25 %...
Sponset stilling
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: mai 18
Stipendiat innen yrkesutdanningsfeltet
Stipendiat innen yrkesutdanningsfeltetInstitutt for yrkesfaglærerutdanning lyser ut inntil 3 stipendiatstillinger tilknyttet doktorgrads-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Les mer om...
Sponset stilling
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: mai 18
Postdoktorstilling innen yrkesutdanningsfeltet
Postdoktorstilling innen yrkesutdanningsfeltet Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig inntil 2 postdoktorstillinger. Les mer om fakultetet/instituttet her. Stillingene vil også kunne knyttes opp til prosjekter...
Sponset stilling
Statped
Statped
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: apr. 29
Avdelingsdirektør - Læringsressurs og Teknologiutvikling
Statped er en nasjonal etat som er underlagt Utdanningsdirektoratet og. Etaten har ca. 720 ansatte fordelt på fire regionskontorer og fire landsdekkende enheter. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til...
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: mai 14
Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap
Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
Sponset stilling
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA)
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: apr. 24
Førstekonsulent / Rådgiver ved Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering søker førstekonsulent/ rådgiver til vikariat for tidsrommet 23.04.2018 – 04.05.2019. Arbeidssted er for tiden studiested Kjeller.Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har...
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 23
Førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning
Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av...
Sponset stilling
Universitetet i Agder
Universitetet i Agder
Plassering Kristiansand S, Norge | Søknadsfrist: apr. 27
PhD Research Fellow in Mathematics Education
The University of Agder has more than 1300 employees and 13 000 students. This makes us one of the largest workplaces in Southern Norway. Our staff research, teach and disseminate knowledge from a variety of academic fields. Co-creation of knowledge is our common vision. We...