Din jobbvarsel har blitt opprettet.
vid-logo
VID Specialized University
A value-based and church based specialized university with high academic teaching- and research ambitions relevant to society and the church.
THE ORGANIZATION AT A GLANCE
VID Specialized University is an accredited, private higher education institution. With approximately 400 employees and 4000 students VID is one of the largest private higher education institution in Norway.
Employees
Students
Faculties and Centres
Campuses
 
THE MAKING OF VID

VID Specialized University was established on 1 January 2016 after the merger between four diaconal university colleges. The purpose was to create a larger, better and more effective institution within the private, non-profit segment of the university- and university college sector in Norway. With its most recent merger on 2 of January 2018 it is now the third largest private higher education institution in Norway.

VID offers programmes of professional studies within nursing, occupational therapy, social education, family therapy, diakonia and theology, in addition to a number of other programmes at Bachelor, Master and continuing education levels. VID offers two PhD programmes: Diakonia, Values and Professional Practice and Theology and Religion.

The university is located at 6 campuses in 4 cities; Oslo, Bergen, Stavanger and Sandnes.

READ MORE

Faculties and Centres
VID Specialized University is an accredited, private higher education institution. With approximately 400 employees and 4000 students VID is one of the largest private higher education institution in Norway.
Diaconia and Professional Practice
Mission and Global Studies
Intercultural Communication
Learning in Professional Education and Practice
 
 
Faculty of Health Studies

The Faculty of Health Studies originated in 2016, when Diakonhjemmet University College, Haraldsplass Deaconess University College, Betanien University College and School of Mission and Theology merged and became VID.

READ MORE

Faculty of Social Studies

The Faculty of Social Studies is located at the Oslo Campus where two main programme themes are available: Social work and Family Therapy and Systemic practice.

READ MORE

Faculty of Theology, Diaconia and Leadership Studies

One of the biggest projects at this faculty is the center for church growth. The center looks at the need for development and growth in church plans within the Norwegian Church.

READ MORE

VISIT FACULTY WEBSITE

COMMITTED TO HUMANITY - LOCALLY AND GLOBALLY

The essence of VID’s slogan above is reflected in the daily work of the university, where immense effort is placed in the connection with the local community, its current and past students, as well as the world that surrounds them.

COMMISSIONS
We deliberately pursue competence-based commissions and collaborate on education and research assignments with institutions at the local, regional and national level.

COLLABORATION
A Council for the Collaboration with the Business Community has been created to shape and strengthen the connection between VID and the business community.

EVENTS
We like to keep connected to our students and the community by sharing news and events.

READ MORE

EMPLOYER LOCATIONS
VID has six campuses around Norway. They are located in the cities Oslo, Bergen, Sandnes and Stavanger.
 
       

4 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

VID Specialized University
VID Specialized University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: okt. 01
VID har ledig inntil to stipendiatstillinger innen verdilæring og dannelsesprosjekter i sykepleierutdanninger
Stipendiatstilling knyttet til verdilæring i sykepleierutdanningen VID har en ambisjon om å være en betydelig og særegen aktør i utdanningslandskapet med forankring i en diakonal og kirkelig tradisjon. I tråd med dette har vi som uttalt mål å utdanne «neste...
VID Specialized University
VID Specialized University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: aug. 20
Vil du være med å styrke VID som en lærende og nyskapende utdanningsinstitusjon? Vi søker nå etter senterleder i en 100 %-stilling med arbeidssted Bergen
Om Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) er VIDs høgskoleovergripende og strategiske satsing for å styrke og profilere VID som en lærende og nyskapende utdanningsinstitusjon. Utlysningen av en...
VID Specialized University
VID Specialized University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: jul. 21
Ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialfag, Oslo, er det ledig stilling som førsteamanuensis i samfunnsfag
Om fakultet for sosialfag Fakultet for sosialfag har ca. 880 studenter og ca. 40 årsverk fordelt på bachelor og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i familieterapi og systemisk praksis, samt flere videreutdanninger. Fakultetet vil utdanne reflekterte praktikere...
VID Specialized University
VID Specialized University
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: aug. 20
Stipendiat innen kommunale helse- og sosialtjenester
Utlysningens profil Primærhelsetjenesten i Norge opplever en økt etterspørsel etter komplekse og langsiktige tjenester. En høy grad av sosial ulikhet og fattigdom øker behovet for befolkningsrettede tiltak og utvidede tjenester for et større antall familier og...