...
OsloMet – Oslo Metropolitan University

Førsteamanuensis/førstelektor i naturfag

2022-01-31
Lagre som favoritt Opprett jobbvarsel

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og inter­nasjonale studier er det ledig inntil to 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i naturfag, med ansettelse fra 01.08.2022.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehage­lærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videre­utdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærer­utdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid. Kollegiet samarbeider i tverrfaglige undervisningsteam. Naturfag inngår blant annet i kunnskapsområdet «Natur, helse og bevegelse».

Les mer om fakultetet og instituttet: Oslomet.no/om/LUI.
Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver:

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå, og ev. ph.d.-nivå, i alle emner tilknyttet naturfag/kunnskapsområdet i barnehagelærerutdanningen
 • undervise på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • følge opp studenter i praksis
 • gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger innenfor barnehagefeltet.
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen biologi, fysikk eller kjemi, eller tilsvarende relevant utdanning/doktorgrad.  
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad innen biologi, fysikk eller kjemi, eller tilsvarende relevant utdanning, samt dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. 
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. UH-loven § 6-5 (2). Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater. Søkere med publikasjoner av høy kvalitet og som vil kunne søke om førstelektorkompetanse innen tre år, kan også være slike kandidater.
 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen innen biologi, fysikk eller kjemi, eller tilsvarende relevant utdanning.
 • Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
  Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. 
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.
  Søkere som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i et skandinavisk språk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er særlig relevant innen barnehagefeltet. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • potensial for prosjektakvisisjon 
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå, fortrinnsvis fra barnehagelærerutdanning
 • erfaring med og kunnskap om barns lek og læring i barnehage, småskolen eller liknende
 • erfaring med og kunnskap om bredden i naturfaget, allsidig feltarbeid og praktisk arbeid med faget
 • pedagogisk kompetanse om barn i barnehage, skole eller tilsvarende
 • pedagogiske evner, samt veiledererfaring på ulike nivåer
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • erfaring med faglig-administrativt arbeid
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess:
Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp: 

 • søknadsbrev 
 • CV, attester og alle sider av vitnemål 
 • fullstendig publikasjonsliste  
 • faglige arbeider og dokumentasjon på pedagogisk erfaring 
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkludert
  ph.d.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Ingrid Andvin Tsolakis iats@oslomet.no

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgrupper og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen kan følgende kontaktes: 

 • Instituttleder Inger Marie Lindboe, mobil: +47 954 75 435/e-post:
  ingerlin@oslomet.no 
 • Studieleder Hege Løberg, mobil: +47 93407103/e-post:
  hegel@oslomet.no
 • Seksjonsleder Unni Vik, mobil: +47 95996927/e-post:
  unnivik@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk. I stilling som førsteamanuensis i kode 1011 / førstelektor i kode 1198 i lønnstrinn 60 – 74, med årslønn fra kr 543 500 – 702 100, i stilling som universitetslektor i kode 1009, i lønnstrinn 51 – 66, med årslønn fra kr 468 300 – 604 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Søke elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis/førstelektor i naturfag
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-01-11
Søknadsfrist
2022-01-31
Lagre som favoritt Opprett jobbvarsel

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Oppdag relaterte jobber

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 måned siden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 måned siden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 måned siden
Flere jobber

Relevante stories

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min lesning
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min lesning
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min lesning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min lesning
Flere stories