OsloMet – Oslo Metropolitan University

Førsteamanuensis i algoritmer og datastrukturer

2024-08-04 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Er du en som brenner for kjernekompetansen i en IT-utdanning? Ved Institutt for Informasjonsteknologi er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis innen algoritmer og datastrukturer.

Algoritmer og datastrukturer omhandler både effektiv lagring og operasjoner på data ved hjelp av datamaskiner, og er sentralt i all programvareutvikling.

Les mer om våre forskergrupper: https://www.oslomet.no/om/tkd/it/fou

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • undervise og veilede på bachelor- og masternivå, innen felt relatert til algoritmer og datastrukturer, programmering i Java og andre språk, og andre emner innen programmering og programutvikling.
 • aktivt bidra til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av studieprogrammene ved instituttet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad (PhD) i et fagområde relevant for informatikk, datateknologi, systemutvikling eller lignende
 • dokumentert forskererfaring og vitenskapelige publikasjoner relatert til algoritmer og datastrukturer, systemutvikling, programmeringsspråk, eller nært relatert fagfelt.
 • god kompetanse innen Java-programmering samt ett eller flere av følgende områder: Algoritmer og datastrukturer, C/C++ programmering, Python, DevOPS og programvaretesting
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vil bli lagt vekt på

 • søkerens undervisningserfaring, pedagogiske egenskaper, og motivasjon for undervisning og veiledning på bachelor og masternivå.
 • evnen til å bygge miljø og nettverk, bygge forskningsprosjekter og demonstrere nytenking og innovasjon
 • evne til vitenskapsformidling og kommunikasjon via medier, offentlige foredrag og engasjement med samfunnet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk er en stor fordel.

Vi ønsker deg som har

 • personlige egenskaper som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • fleksibilitet og evnen til å tilpasse undervisning og forskning til instituttets og OsloMets behov, inkludert evne til tverrfaglig samarbeid
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • god evne til å engasjere deg i faglig utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • muligheter til faglig utvikling tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, tilsvarende kroner 708 000 – 845 90 per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren.
 • kontaktinformasjon til 2 referanser (en leder, en kollega)
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Gruppeleder Siri Fagernes, telefon: +47 672 38 663/e-post: siri.fagernes@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 04.08.2024

Ref: 24/20681

 

 

 

 

 

 

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis i algoritmer og datastrukturer
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2024-06-24
Søknadsfrist
2024-08-04 23:59 (Europe/Oslo)
2024-08-04 23:59 (CET)
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min lesning
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min lesning
...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) 5 min lesning
Flere stories