Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap

2022-08-15
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Kristiansand, og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse 1.1.2023 eller etter avtale. Fakultetet har for tiden ca. 280 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 50 stipendiater. Institutt for nordisk og mediefag har ca. 55 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag.

Doktorgradsstillingen inngår i det internasjonale, tverrfaglige forskningsprosjekt Making Memories. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War (https://www.uia.no/en/about-uia/faculties/faculty-of-humanities-and-education/prosjekter/making-memories) som er delfinansiert av Norges forskningsråd under programmet Fellesløftet IV (2022–2026).  Innenfor rammen av prosjektets problemstillinger skal stipendiaten arbeide med litteratur fra de siste ti årene som har krigen i Norge som tema. Det kan være skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne, erindringsbøker eller litterær sakprosa.

Det forventes at den som ansettes, deltar aktivt i prosjektgruppas aktiviteter. Stipendiaten tas opp på ph.d.-spesialiseringen i litteraturvitenskap ved fakultetet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Søkere må ha mastergrad i nordisk språk og litteratur eller annet relevant fag. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 6-4 fjerde ledd.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder og i forskningsprosjektet Making Memories er norsk. Den som ansettes, må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og motivasjon for forskning
 • Gode evner til å arbeide målrettet, systematisk og selvstendig

Ved vurdering av søknadene legges det vekt på masteroppgaven, prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater samt eventuelle publikasjoner. Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200,- bto. pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 7 sider inkludert referanseliste. Den skal presentere forskningsfeltet som ph.d-prosjektet bidrar til, presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, materiale, teoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Den skal også inneholde en framdriftsplan innenfor den gitte rammen.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 7 sider inkludert referanseliste
 • Masteroppgave (fulltekst)
 • Fullstendig publikasjonsliste over vitenskapelige publikasjoner
 • Inntil 5 vitenskapelige publikasjoner (i tillegg til masteroppgaven)
 • Vitnemål med karakterutskrift for all utdanning utover videregående skole til og med bachelorgrad
 • Vitnemål med karakterutskrift for høyere grad med oversikt over hvilke emner og kurs som inngår i graden
 • Attester
 • Søkere med utdanning fra utlandet skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt.
 • Søkere fra ikke-skandinaviske land må dokumentere språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig (flytende).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.8.2022

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Unni Langås, leder av prosjektet Making Memories og spesialiseringsleder for ph.d.-programmet i litteraturvitenskap, tlf. 38142075, mobil 99421825, e-post unni.langas@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2022-06-06
Søknadsfrist
2022-08-15
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side