Universitetet i Agder

DEKAN (ÅREMÅLSSTILLING)

2023-06-13 (Europe/Oslo)
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Vil du lede relevante fagmiljø som setter søkelys på mennesket i en kompleks verden som utvikler seg stadig raskere? Våre robuste fagmiljø innen humaniora og pedagogikk skal utvikles videre. Våre utdanninger skal engasjere og motivere studentene våre til å ta plass i samfunnet som del av løsningen på våre felles utfordringer. Vår forskning skal være fremragende, kritisk og nyskapende. Nå ser vi etter en ny strategisk leder til vårt utadrettede fakultet.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.01.24. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Arbeidssted er Campus Kristiansand. 

Vi søker etter en motivert leder som med gode strategiske evner og gode kommunikasjonsevner vil legge til rette for og inspirere til samarbeid i fagmiljøene, slik at den gode faglige utviklingen kan fortsette. 

Fakultetets studenter er fordelt mellom disiplin- og profesjonsutdanninger, der lærerutdanningene er den mest omfattende delen av studieporteføljen.

Fakultetet har tre sentre:

Fakultetets forskning er organisert i forskningsgrupper som dekker fakultetets forskningsområder. Det arbeides med å etablere et senter for utdanningsforskning på tvers av institutter og forskningsgrupper. 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har 300 ansatte fordelt på 4 institutter og 25 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har fire institutter for fremmedspråk og oversetting, religion, filosofi og historie, nordisk og mediefag og pedagogikk.

Fakultetet har doktorgradsutdanning med fire spesialiseringer: Språkvitenskap, litteraturvitenskap, pedagogikk, samt religion, filosofi og historie. 

Dekan er fakultetets daglige leder, med ansvar for faglig og administrativ virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som er gitt av rektor, universitetsdirektør og fakultetsstyret. Dekan har ansvar for at fakultetet tilbyr attraktive studier og at fakultetet har et godt, nytenkende og faglig sterkt forskningsmiljø. Dekan er tillagt økonomiansvar og personalansvar for fakultetet. Dekanens ledergruppe på fakultetet består av fakultetsdirektør og instituttledere.

UiA arbeider mye på tvers av både fagmiljøer og enheter, og vi har ambisjoner om enda mer tverrfaglighet i framtiden. Godt samarbeid med andre dekaner på andre fakulteter blir avgjørende for at universitetet lykkes.

Arbeidsoppgaver

Som dekan arbeider du med å:

 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet
 • lede fakultetets faglig-strategiske arbeid med forskning, utdanning og formidling
 • sikre strategisk og bærekraftig økonomistyring
 • skape en positiv organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø
 • bidra til UiAs strategiske arbeid, og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig fakultet
 • lede og bidra til medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet
 • arbeide for gode rammevilkår for regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • førstekompetanse innenfor fakultetets fagområder
 • relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner
 • god økonomi- og organisasjonsforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant og godt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • erfaring fra samarbeid med næringslivet og/eller offentlig sektor
 • kjennskap til lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender knyttet til forskning og utdanning

Personlige egenskaper

 • tillitsskapende og relasjonsbyggende
 • evne til strategisk og langsiktig tenkning
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å fremme en god organisasjonskultur og som bidrar til at dine medarbeidere trives og kan gjøre sine oppgaver på en best mulig måte

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mer om UiA som arbeidsplass 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med brutto årslønn kr. 1 020 000-1 190 000. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.06.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Tittel
DEKAN (ÅREMÅLSSTILLING)
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2023-05-24
Søknadsfrist
2023-06-13 23:59 (Europe/Oslo)
2023-06-13 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler