Universitetet i Agder

Førsteamanuensis i sped- og småbarnsernæring med fokus på psykisk helse

2023-12-14 (Europe/Oslo)
Save job

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sped- og småbarnsernæring med fokus på psykisk helse. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse. Hovedarbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Den utlyste stillingen er knyttet til Institutt for ernæring og folkehelse, men inngår i et samarbeid med Institutt for psykososial helse og Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også tre forskningssentra, Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og PRIFORSK-senteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Fakultetet har aktive forskere innenfor hele bredden av fakultetets fagområder.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes må kunne undervise og veilede i tematikk relatert til sped- og småbarnsernæring,  spiseutvikling og psykisk helse på aktuelle studieprogram i fakultetets studieportefølje (helsesykepleie, psykososial helse, samfunnsrettet ernæringsarbeid, folkehelsearbeid og eventuelt psykologi). Etablering og gjennomføring av etter- og videreutdanning innenfor samme tematikk vil inngå i arbeidsoppgavene.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • helsefaglig utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen medisin, psykologi, helsesykepleie eller ernæring
 • relevant doktorgrad
 • forskningserfaring innenfor sped- og småbarnsernæring, spiseutvikling og psykisk helse

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Den som ansettes må beherske engelsk muntlig og skriftlig.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som førsteamanuensis.

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant klinisk arbeidserfaring
 • undervisningserfaring
 • erfaring med både kvantitativ og kvalitativ metode

Det forventes at den som tilsettes tar en aktiv rolle både i samarbeid med andre og i å drive forskning og fagutvikling innenfor forskningsfeltet. Instituttet omfatter det prioriterte forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (PRIFORSK Lifecourse Nutrition). Det er ønskelig at den som ansettes kan bidra til å styrke og forskningen innenfor dette feltet i senteret.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 730.000 – 770.000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • doktorgradsavhandling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 14. desember 2023.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Elisabet Rudjord Hillesund, tlf. 38 14 12 85, mobil: 482 16 988, e-post elisabet.r.hillesund@uia.no 
 • Leder for PRIFORSK Lifecourse Nutrition Nina C. Øverby, tlf. 38 14 13 24, mobil 992 52 012, e-post nina.c.overby@uia.no
 • Dekan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Anders Johan Wickstrøm Andersen, tlf. 37 23 37 23, mobil 481 26 006, e-post  anders.j.w.andersen@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

Om Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis i sped- og småbarnsernæring med fokus på psykisk helse
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2023-11-17
Søknadsfrist
2023-12-14 23:59 (Europe/Oslo)
2023-12-14 23:59 (CET)
Save job

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler