Universitetet i Agder

Postdoktor ved Senter for utdanningsforskning

2023-12-01 (Europe/Oslo)
Save job

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til et nyopprettet forskningssenter ved Fakultet for humaniora og pedagogikk: Udforsk - senter for utdanningsforskning. Udforsk samler et tverrdisiplinært humanistisk og pedagogisk forskningsmiljø, fra alle fakultetets institutter. Senteret har i dag tre tematiske satsningsområder: Demokrati og medborgerskap i utdanningen, Praksisnær utdanningsforskning og Språk, tekst og teknologi i barnehage, skole og lærerutdanning. For mer informasjon om senteret, følg denne lenken

Fakultet for humaniora og pedagogikk er organisert i fire institutt: Institutt for pedagogikk, Institutt for fremmedspråk og oversettelse, Institutt for nordisk og mediefag, samt Institutt for religion, filosofi og historie. Forskningsmiljøet i Udforsk er faglig sammensatt, noe som også reflekteres i fakultetets mange forskningsgrupper. Aktuelle kandidater kan ha bakgrunn i eksempelvis pedagogikk, religion, historie, norsk/nordisk, engelsk, fremmedspråk, eller andre fagfelt med relevans for Udforsk. Den som tilsettes, vil ansettes ved det instituttet med størst faglig relevans for det forskningsprosjektet som skal gjennomføres. Arbeidssted er Campus Kristiansand, og den som får stillingen har residensplikt. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil i hovedsak arbeide med forskningsprosjektet beskrevet i søknadens prosjektskisse. Den som får stillinga, er tiltenkt en viktig rolle i arbeidet med å utvikle Udforsk og miljøets forskningsambisjoner. Det vil derfor i tillegg inngå oppgaver knyttet til faglig utvikling og fagadministrativ drift av Senter for utdanningsforskning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

 • En grad som tilsvarer en norsk doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for fakultetets utdanningsforskning. Søkere må ha levert avhandlingen og fått den godkjent for disputas ved tiltredelse.
 • Ambisjoner og engasjement for å bidra aktivt i utvikling og drift av Udforsk
 • Flytende muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk eller annet skandinavisk språk er et krav siden arbeidet vil medføre samarbeid med praksisfeltet
 • Gode kunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode organisatoriske egenskaper og evne til både å arbeide selvstendig og i team.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet på felt som er relevante for stillingen, ut over doktoravhandlingen
 • Erfaring fra søknadsarbeid eller gjennomføring av eksternt finansiert forsknings- og utviklingsarbeid
 • Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 563 900 – 626 100 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Søknad

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 • Følgende må lastes opp elektronisk
 • vitnemål med karakterer
 • CV med publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • inntil fem vitenskapelige publikasjoner (inkludert doktoravhandlingen)
 • prosjektskisse med plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden. Prosjektskissen må ligge innenfor et eller flere av senterets satsingsområder, Demokrati og medborgerskap i utdanningen, Praksisnær utdanningsforskning og Språk, tekst og teknologi i barnehage, skole og lærerutdanning (maks 8 sider).
 • attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.12.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

            Senterleder Nils Hallvard Korsvoll, nils.h.korsvoll@uia.no

            Prodekan for forskning Gunhild Kvåle, gunhild.kvale@uia.no

 For spørsmål om søknadsprosessen:

            Rådgiver HR, Thomas Gårder Brendefur, tlf. 38 14 27 79, e-post. thomas.g.brendefur@uia.no

Om Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Save job

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler