Universitetet i Agder

Professor/førsteamanuensis i samfunnsrettet ernæring

2023-03-05
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som professor/ førsteamanuensis i samfunnsrettet ernæring. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse. Hovedarbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også tre forskningssentra; Forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition), Senter for eHelse og Senter for omsorgsforskning.

Arbeidsoppgaver

Instituttet søker etter en person med kompetanse innenfor samfunnsrettet ernæring.

Undervisning og veiledning
Den ansettes vil undervise og veilede i ernæringsrelatert tematikk på aktuelle studieprogram i fakultetets studieportefølje. Dette omfatter spesielt bachelorprogrammet i samfunnsrettet ernæringsarbeid, masterprogrammet i folkehelsevitenskap og eventuelt PhD-programmet i helse- og idrettsvitenskap med spesialisering i folkehelse.

Faglig administrativt arbeid
Fag- og koordineringsansvar for emne(r) i studieporteføljen samt kommisjons- og utvalgsarbeid kan inngå.

Forskning
Instituttet har et kreativt og inspirerende fagmiljø knyttet til det prioriterte forskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (UiA Priority Reseach Center on Lifecourse Nutrition). Det er ønskelig at den som ansettes kan bidra til instituttets forskningsarbeid, lede forskningsarbeid og bidra til å utvikle forskningssøknader i samarbeid med fagmiljøet og andre samarbeidspartnere. Ved UiA er den veiledende normen at stillingskategoriene professor og førsteamanuensis tildeles mellom 30-45% forskningstid til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • ernæringsfaglig grunnutdanning og relevant doktorgradsprosjekt.
 • forsknings- og utdanningserfaring relatert til samfunnsrettet ernæring.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor og førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket er norsk, og den som ansettes må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelsestidspunktet. Det kreves også at den som tilsettes, i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk behersker engelsk skriftlig og muntlig.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som førsteamanuensis/professor.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring fra prosjektledelse og større søknadsprosesser.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen og gode samarbeidsevner er viktig. Vi søker en person som:

 • samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere
 • er løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er initiativrik og fleksibel
 • har god formidlingsevne
 • har evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 746 900 - 935 300 brutto pr år og kode 1011 førsteamanuensis, kr 604 400 – 710 000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring. 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • doktorgradsavhandling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 05.03.23.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Elisabet Rudjord Hillesund, tlf. 38 14 12 85, mobil 482 16 988, e-post elisabet.r.hillesund@uia.no
 • Leder for forskningssenteret Lifecourse Nutrition Nina C. Øverby, tlf. 38 14 13 24, mobil 992 52 012, e-post nina.c.overby@uia.no

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Professor/førsteamanuensis i samfunnsrettet ernæring
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2023-01-24
Søknadsfrist
2023-03-05 23:59:59
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøkt arbeidsgiverens side