...

Høgskolen i Innlandet

Several locations Elverum, Norge
Lillehammer, Norge
Besøk nettside

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Virksomheten er lokalisert på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena (tidligere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer). Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Høgskolens rektorat og fellesadministrasjon er fordelt på Terningen Arena i Elverum og på Storhove i Lillehammer.

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske Filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.

Internasjonalisering

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker høgskolens utdanningsprogram og forskning. Høgskolen tilbyr engelskspråklige program som tiltrekker seg studenter fra mange land, samtidig som stadig flere av høgskolens studenter tar deler av sin utdanning ved en utenlandsk institusjon.

Regionalt samarbeid

Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå.

Høgskolen er organisert som en institusjon i fem vertskommuner: Hamar, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal og Lillehammer.

Høgskolen tilbyr utdanninger på de ulike studiestedene og som fleksible utdanningstilbud. I tillegg til gradsstudiene på bachelor- og masternivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.

Arbeidsgivers plassering

Oppdag lignende arbeidsgivere

...
OsloMet – Oslo Metropolitan University Oslo, Norge 42 åpne stillinger
...
Universitetet i Agder Kristiansand, Norge 17 åpne stillinger
...
BI Norwegian Business School Oslo, Norge 11 åpne stillinger
...
NTNU Trondheim, Norge 6 åpne stillinger
...
Norges Handelshøyskole Bergen, Norge 5 åpne stillinger
Flere arbeidsgivere

Interessante artikler

...
Making a Difference with Green Energy Research at DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min lesning
...
Memristors – The New Electronics Revolution King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 min lesning
...
Unravelling the Mysteries of the Deep Sea NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research 4 min lesning
Flere stories

Oppdag relaterte jobber

...
Postdoctoral Fellowship position - Data Driven Machine Learning King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 år siden
...
Postdoctoral Research Fellow – High Fidelity Simulations and Analysis of Combustion Systems King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 år siden
...
Postdoctoral Research Fellow - Structural and Molecular Biology (1) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 3 år siden
...
Postdoctoral Research Fellow - Structural and Molecular Biology (2) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 år siden
...
Postdoctoral Research Fellow - Genome Engineering with CRISPR/Cas systems King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 år siden
...
Postdoctoral Research Fellow – Investigation of Chemistries ‘On-Water’ King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 år siden
...
Postdoctoral Fellow or Research Specialist - Photonics King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 år siden
...
Research specialist -synthetic organic chemistry King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 3 år siden
...
Lecturer/Senior Lecturer in Bioengineering King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 3 år siden
Flere jobber