...

Høgskolen i Innlandet

Flere steder Elverum, Norge
Lillehammer, Norge
Hamar, Norge
Besøk nettside

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Virksomheten er lokalisert på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena (tidligere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer). Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Høgskolens rektorat og fellesadministrasjon er fordelt på Terningen Arena i Elverum og på Storhove i Lillehammer.

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske Filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.

Internasjonalisering

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker høgskolens utdanningsprogram og forskning. Høgskolen tilbyr engelskspråklige program som tiltrekker seg studenter fra mange land, samtidig som stadig flere av høgskolens studenter tar deler av sin utdanning ved en utenlandsk institusjon.

Regionalt samarbeid

Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå.

Høgskolen er organisert som en institusjon i fem vertskommuner: Hamar, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal og Lillehammer.

Høgskolen tilbyr utdanninger på de ulike studiestedene og som fleksible utdanningstilbud. I tillegg til gradsstudiene på bachelor- og masternivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.

Arbeidsgivers plassering

Oppdag lignende arbeidsgivere

...
KU Leuven Leuven, Belgia 125 åpne stillinger
...
KTH Royal Institute of Technology Sverige 110 åpne stillinger
...
Ghent University Belgia 84 åpne stillinger
...
University of Luxembourg Luxembourg 68 åpne stillinger
...
Karolinska Institutet Sverige 63 åpne stillinger
Flere arbeidsgivere

Interessante artikler

...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 4 min lesning
...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min lesning
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min lesning
...
Harnessing the Rhizosphere to Protect Our Soil Free University of Bozen - Bolzano 5 min lesning
Flere stories