Universitetet i Agder

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i termisk energi

2024-09-10 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100 % stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i termisk energiteknikk, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap og seksjon for Fornybar Energi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til undervisning og forskningsvirksomhet på ingeniørstudiene i fornybar energi og byggdesign på bachelor-, master- og PhD-nivå, og skal spesielt dekke undervisningsbehov innenfor bl.a. bygningsfysikk, termodynamikk, energieffektivisering, energikonvertering, miljøvurdering (BREEAM) og VVS-teknikk. 

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen for bioenergi- og termisk energi og eventuelt andre i henhold til interesse. Det er også ønskelig at den som ansettes tar en aktiv rolle det pågående forskningsprosjektet K-HealthInAir (2022-2026).

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha vitenskapelige kvalifikasjoner i termisk energiteknikk. Sentrale kompetansefelt vil være termisk energi og anvendelser så som varme-kraftmaskiner, varmeforsyning og klimatisering av bygninger, samt industriell prosessteknikk.

I tillegg må aktuelle kandidater ha god kjennskap til det nordiske energisystem. 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse

For stillinger som dosent/førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

For kandidater med MSc-bakgrunn forventes det karriereprogresjon med mål om oppnåelse av førstekompetanse i samarbeid med arbeidsgiver.

 Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Søker må også kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Innsikt i BREEAM
 • Erfaring med bruk av SIMIEN, Revit, AutoCAD
 • Erfaring med undervisning og veiledning på høyskole-/universitetsnivå.

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsevner
 • Praktisk sans
 • Løsningsorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr. 850 000-980 000 brutto pr. år, kode 1532 dosent, kr. 850 000-980 000 brutto pr. år, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 730 000-850 000 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 730 000-850 000 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr. 650 000-710 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv 
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner 
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10.09.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Arbeidsoppgaver

Tittel
Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i termisk energi
Arbeidsgiver
Plassering
Jon Lilletuns vei Grimstad, Norge
Publiseringsdato
2024-06-25
Søknadsfrist
2024-09-10 23:59 (Europe/Oslo)
2024-09-10 23:59 (CET)
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler