Universitetet i Agder

Professor/førsteamanuensis i helse og samfunn

2024-08-01 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det fra 01.01.2025 ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis innenfor fagområdet helse- og samfunn med arbeidssted i Grimstad. Stillingen er delt mellom Institutt for helse- og sykepleievitenskap (60%) og Institutt for psykososial helse (40%). Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse Institutt for ernæring og folkehelse og Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelseSenter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition) og flere aktive forskningsgrupper. Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Fakultetet er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Det må påregnes reising mellom campusene i forbindelse med møter og undervisning. Det er moderne klinikklaboratorium med simuleringsenhet på begge virksomhetssteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisnings- og veiledningsoppgaver innen instituttenes bachelor- og masterprogrammer og videreutdanninger
 • Praksisoppfølging av studenter i bachelorutdanningen i sykepleie eller vernepleie avhengig av søkers kompetanse
 • Undervisning på ph.d. program og veiledning av ph.d. kandidater vil også være aktuelt avhengig av søkers kompetanse
 • Forsknings- og utviklingsarbeid på internasjonalt nivå inkludert publisering og formidling av forskningsresultater innen helsevitenskap og/eller vernepleierfeltet

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap eller psykologi
 • Ph.d. innen tema relevant for samfunn og helse 
 • Erfaring med forsknings- og utviklingsarbeider nasjonalt og internasjonalt, samt vitenskapelige publiseringer utover ph.d.
 • Erfaring med å utarbeide søknader om ekstern finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekt 
 • Dokumentert forskningserfaring knyttet til personer med utviklingshemming

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis og professor har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg til engelsk skriftlig og muntlig.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komitee for søkere til stilling som professor/førsteamanuensis.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med ledelse av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor helserelaterte fagområder/helsetjenesteforskning
 • Stort nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Erfaring i utviklingsprosjekter og innovative løsninger med bruk av teknologi i helsetjenesten
 • Kompetanse innen samfunnsvitenskapelige perspektiver på helse
 • Erfaring med tverrfaglig og transdisiplinær forskning

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Høyt engasjement for søknadsskriving, fag og forsknings- og utviklingsarbeider 
 • Høyt engasjement for arbeid med studenter 
 • Samarbeidsevne og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig, løsningsorientert og kreativ

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 882 000 - 945 000 brutto pr år, eller kode 1011 førsteamanuensis, kr 745 500 - 808 500 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • doktorgradsavhandling 
 • liste over publikasjoner
 • eventuelt profileringsdokument som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som professor  
 • inntil 15 vitenskapelige publikasjoner for vurdering

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.08.24.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Om Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Professor/førsteamanuensis i helse og samfunn
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2024-07-09
Søknadsfrist
2024-08-01 23:59 (Europe/Oslo)
2024-08-01 23:59 (CET)
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side