University of Gävle
Universitetslektor i medicinsk vetenskap
University of Gävle
The University of Gävle has approximately 17 000 students and more than 50 study programmes and second-cycle programmes. 750 courses are offered in the fields of Humanities, Social and Natural Sciences and Technology.
Besøk arbeidsgiverprofil
ARBEIDSOPPGAVER
Publiseringsdato: 8 months ago
Søknadsfrist: Uspesifisert
Plassering: Gävle, Sverige
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben
Nevn gjerne at du fant jobben hos Academic Positions når du søker.
DEL DENNE JOBBEN

Universitetslektor i medicinsk vetenskap

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Forskningen koncentreras till byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Högskolan erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Antalet studenter är omkring 17 000. 

Högskolan i Gävle beviljades våren 2012 forskarexamensrätt inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv. Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap arbetar för att stärka såväl grundforskning inom omvårdnad som tillämpad forskning inom inriktningarna: att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg. Högskolan befinner sig också i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats. Avdelningen ger idag kurser i omvårdnad och medicinsk vetenskap inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram samt som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Därtill finns det inom avdelningen ett idrottsvetenskapligt program. Avdelningen söker nu universitetslektor i medicinsk vetenskap som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, och fristående kurser. Därutöver ingår administrativt arbete och medverkan i ämnesgruppens utveckling, samverkan med det omgivande samhället och internationalisering samt att bedriva forskning i linje med forskningsprofilen. Undervisning på engelska kan komma att ingå.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs doktorsexamen i medicinsk vetenskap eller motsvarande relevant vetenskaplig kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet där dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska ha en sådan omfattning att en kvalitativ bedömning kan göras. (Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Dnr HIG-STYR 2014/137). Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Bedömningen görs med avseende på vetenskaplig, praktisk och pedagogisk skicklighet inom området medicinsk vetenskap med särskild inriktning mot sjukdomslära. Särskilt meriterande är sjuksköterskeexamen eller klinisk erfarenhet samt väl vitsordad erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Vid bedömning av undervisningserfarenhet läggs utöver kvalitet även vikt vid erfarenhet av kursutveckling, kursansvar, handledning och examination inom undervisningsområdet. Goda kunskaper i kvantitativ metod är meriterande. Personlig lämplighet i form av god samarbets- och initiativförmåga är ett krav. Meriterande är också egna nätverk inom området och erfarenhet av egen forskning. Därutöver bedöms graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Erfarenhet av distansundervisning är önskvärd.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2017, märkt med ref nr HIG-STÖD 2017/171. 

Ansökan skall innefatta följande handlingar i tre exemplar i tre identiska paket:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner. 
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. 
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan. 
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand. 
Meriterna skall dokumenteras med vägledning av högskolans bilaga 1 till Anställningsordning för Högskolan Gävle, se: http://www.hig.se/Om-Hogskolan/Arbeta-hos-oss.html 

Maila din ansökan till registrator@hig.se eller skicka till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 80176 Gävle. 

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier. 

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-06-12

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/171

Upplysningar lämnas av:

Anne-Sofie Hiswåls
Avd chef Avdelningen hälso- och vårdvetenskap
Telefon: 026-64 50 96
E-post: anne-sofie.hiswals@hig.se 

Facklig(a) företrädare 
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se 

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se 

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se 

Les mer
Du må logge inn eller opprette en konto for å lagre denne jobben