Western Norway University of Applied Sciences

Førsteamanuensis/førstelektor innen helsefag

2023-03-26
Lagre som favoritt

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) campus Stord er det ledig 1 fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor ved institutt for helse- omsorgsvitenskap. 

Om stillingen

Fagområde for stillingen er naturvitenskap og medisin med relevans for helsefaglige utdanninger.

Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter, samt bidra med forskning og formidling innenfor fakultetes forskningsområder. 

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Videreutvikle og styrke utdanningene gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet på hovedsakelig bachelor- og masterprogram.
 • Utdanningsledelse og administrativt arbeid
 • Bidra til høy kvalitet og arbeidslivrelevans i utdanning.
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale partnere.
 • Forskning, publisering og formidling knyttet til fakultetets forskningsområder.
 • Initiere søknader om ekstern finansiering.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger kommer frem av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier fra Norden eller annen relevant utdanning.
 • For ansettelse som førsteamanuensis er kravet avlagd ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen fagområde helsefag
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og varierte undervisningsformer i høyere utdanning
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller internasjonal arbeidserfaring.
 • Erfaring fra relevante forskningsprosjekt, gjerne knyttet til praktiske og dagsaktuelle utfordringer innen helsetjenester.
 • Forskningsprofil innen pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og innovasjon, e-helse eller folkehelse og erfaring med å skaffe ekstern finansering.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer.
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig og vitenskapelig utvikling

Utdanningsfaglig kompetanse

Søkerer som ved ansettelse ikke oppfyller kravet, må oppfylle de innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med kriteriar for utdanningsfagleg basiskompetanse ved tilsetting og opprykk i førsteamanuensis og professorstilling ved HVL

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillinga” på jobbnorge.no.

Søknaden blir vurdert ut fra den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkeren sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen:

 • vitenskaplige arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attestar og vitnemål.

For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Om vedlegga overstiger 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndig utvalget. På bakgrunn av utvalget sin vurdering, vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Om Institutt for helse og omsorgsvitenskap

Instituttet er et av 3 institutter ved fakultet for helse- og sosialvitenskap. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, videreutdanninger, masterprogram og ph.d . Les mer om fakultetet her https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/

Institutt for helse- og omsorgsvitenskap tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie, jordmorfag, helsesykepleie, samhandling og folkehelse, avansert klinisk allmenn sykepleie og sykepleie - kliniske spesialiteter. Bli kjent med instituttet: https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/iho/

Les mer om våre forskningsgrupper her https://www.hvl.no/om/organisering/fhs/forsking/

Campus Stord er en av 5 campus på HVL og tilbyr flere halvt- og helt årsstudium, bachelor- og masterprogram innen helse og sosialfag, idrett, friluftsliv og folkehelse, natur- og samfunnsfag samt lærerutdanning og kreative fag. Bli kjent med Campus Stord: https://youtu.be/a7_xxOB1suo

Hvordan er det å bo på Stord? 

Livet består av langt flere ting enn jobb! 

Liker du å bade eller padle? Er du glad i fjelltur eller skitur? På Stord får du både fjord og fjell! 

Har du barn som liker piano eller parkour? Som elsker sjakk eller skating? Eller som drømmer om drama og dans? Her finner du et rikt kultur-liv for barn og unge. 

Stord ligger i hjertet av regionen Sunnhordland. Sunnhordland ligger mellom Bergen i nord og Haugesund i sør. Regionen omfatter 8 kommuner sør i Vestland med 60.000 innbyggere. 

Bli kjent med hva regionen har å tilby: https://www.buisunnhordland.no/om-sunnhordland/

Nyttig informasjon om å arbeide i Norge

Norwegian Labour and Welfare Administration https://www.nav.no/en/home/work-and-stay-in-norway/work-in-norway

Work in Norway: https://www.workinnorway.no/en/Guide+for+Nordic+citizens/Living+and+working+in+Norway/Working+conditions

Kontaktpersoner ved Høgskolen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleiar Kristina Johannessen Tolås
     tlf: 53491399 
     epost: kristina.johannessen.tolas@hvl.no

2) Instituttleiar Georg Førland
     tlf: 52702636
     epost: georg.forland@hvl.no

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstida

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har bedt om slik unntak, blir varslet dersom ønsket ikke blir tatt til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis/førstelektor innen helsefag
Plassering
Klingenbergvegen 4 Stord, Norge
Publiseringsdato
2023-02-17
Søknadsfrist
2023-03-26 23:59:59
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

From January 1 2017, Bergen University College, Sogn og Fjordane University College and Stord/Haugesund University College have merged to form West...

Besøkt arbeidsgiverens side