OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiatstilling ved Senter for Profesjonsstudier

2022-09-13
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Senter for profesjonsstudier har ledig en åremålsstilling som ph.d.-stipendiat. Vi ser etter deg som har interesse for forskning på senterets forskningsfelt, og som har en mastergrad eller tilsvarende innen fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, økonomi, psykologi eller master fra et profesjonsfag (f.eks. sykepleie, sosialt arbeid, master for lærere).

Senter for profesjonsstudier driver tverrfaglig forskning på ulike yrker og profesjoners kunnskapsgrunnlag, egenart og samfunnsrolle. Aktuelle profesjoner å studere kan for eksempel være medisin, jus, ingeniører, sykepleiere, sosionomer, lærere, ingeniører, politi, militæret etc. Vi studerer både trekk som er felles for alle profesjoner, og spesifikke profesjoners særtrekk. Tema for vår forskning om profesjoner er blant annet: karriereløp og arbeidsmarked, rekruttering til utdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserende og identitetsformende arena, profesjoners rolle i utforming og implementering av politikk og profesjonsetikk og skjønnsutøvelse.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra mange ulike fag. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden. Teoretisk og metodisk er senteret preget av et mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Arbeidsområde

Stillingen skal knyttes til et av senterets temaområder. For å vurdere hvorvidt og hvordan din prosjektidé passer inn, kan du se på forskningsgruppene ved SPS:

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

Stipendet er treårig, med mulighet for inntil ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført 2-årig mastergrad (120 studiepoeng), eller tilsvarende med karakter B eller bedre
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass i stipendiatperioden
 • tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, prosjektets relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

 • stor interesse for forskning
 • gode analytiske evner
 • gode formidlingsevner
 • besluttsomhet, selvstendighet, gjennomføringsevne og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge på arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, aktivt og inkluderende stipendiatmiljø
 • tilrettelegging for utenlandsopphold i løpet av stipendperioden
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, for tiden kr 501 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

En sorteringskomite vil gjøre et første utvalg av søkerne. Dette utvalget vil bli mer inngående vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester, inkludert karakterer fra høyere utdanning (bachelor og master)
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 13. september 2022

Ref: 22/04536

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiatstilling ved Senter for Profesjonsstudier
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2022-08-05
Søknadsfrist
2022-09-13
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøkt arbeidsgiverens side

Relevante stories

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min lesning
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min lesning
...
You Should do a PhD in Norway. Here’s Why. Universitetet i Agder 5 min lesning
Flere stories