OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat i Avansert materialteknologi

2024-05-30 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Det er ledig en Ph.d-stilling ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), innen feltet Avansert Materialteknologi, knyttet til prosjektet “Mikroproduksjon og Energimaterialer”. Ph.d.-kandidaten vil inngå i forskningsgruppen Mechanical, Mechatronics and Materials Technology (M3T), samt GreenMet – OsloMet Green Energy Laboratory. Stillingen er for en periode på tre år, og den som tilsettes bør fortrinnsvis tiltre stillingen snarest.

Arbeidsområde

Utviklingen av nye materialer og produksjonsteknikker er avgjørende i det grønne skiftet og for å nå mange av målene for bærekraftig utvikling satt av FN. Å utvikle en bærekraftig, fullt fornybar økonomi er avhengig av å finne svært effektive og rimelige materialer og teknologier. Effektiviteten og kostnadene ved fornybar energi er for tiden begrenset av kapasiteten til tilgjengelige materialer. For å bryte gjennom disse begrensningene er det viktig å utforske det skjulte potensialet til materialer i nanoskalaen.

Avkarbonisering av mange energikrevende menneskelige aktiviteter er nå en realistisk mulighet. Dette vil kreve storstilt elektrifisering av sektorer som energiproduksjon, industrielle aktiviteter og transport, og bruk av fornybar energi og rent drivstoff. Siden mange fornybare energikilder er intermitterende, vil pålitelig energilagring være avgjørende for denne overgangen. Følgelig er store teknologiske sprang fremover innen batterier (standard og brenselceller) og grønn hydrogenproduksjon avgjørende for å redusere menneskelige karbonutslipp. Begge områder er avhengige av nye materialer.

De mest brukte batteriene er avhengige av flytende elektrolytter basert på organiske løsemidler, noe som fører til sikkerhetsrisiko på grunn av potensialet for lekkasje og forbrenning. Faststoffelektrolytter er et sikrere alternativ: de er ikke-brennbare og mer elektrokjemisk stabile. De tillater også bruk av litium- og natriummetaller som anode, og kan stables i flere lag, og øker dermed energitettheten til Li- og Na-ion-batterier. Derfor er faststoffelektrolytter lovende kandidater for neste generasjon elektrolyttmaterialer for å erstatte flytende elektrolytter.

Elektrosprayavsetning og elektrospinning er teknikker som tillater avsetning av mikro-/nanoskala dråper, partikler og fibre med høy kvalitet og repeterbarhet, samt fjerning av materiale med høy hastighet gjennom overflatepartikkelbombardement. Dette prosjektet vil studere bruken av disse teknikkene for utvikling av avanserte energimaterialer.

PhD-prosjektet "Mikroproduksjon og Energimaterialer" har to hovedmål:

 1. Forskning og utvikling av teknikker for å modifisere submikronstrukturen til materialer, inkludert mikrofabrikasjon, overflatebehandling og avsetning, basert på elektrospray/elektrospinning.
 2. Anvendelse av disse teknikkene til syntese av nanokomposittmaterialer for bruk i energilagring (batterier, for eksempel polymerkeramiske nanokompositter for faststoffelektrolytter).

Kvalifikasjoner og vilkår

 • mastergrad i materialvitenskap, maskinteknikk eller andre relevante områder, med 120 ECTS eller ekvivalent med gjennomsnittskarakter A eller B innenfor en karakterskala A-E, og bachelorgrad innenfor samme fagområder med gjennomsnitt C eller bedre
 • Utmerket skriftlig og muntlig engelsk

Kandidater som allerede har en doktorgrad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke denne stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

Det vil være en fordel om du har en eller flere av følgene

 • erfaring med eksperimentelle vitenskapelige metoder
 • evne til å bruke numeriske simuleringsverktøy og programmeringsspråk som Python/MATLAB for prediksjon av mekaniske/elektriske egenskaper til materialer
 • kunnskap innen elektrohydrodynamikk: elektrosprayforstøvning, elektrospray, elektrospinning eller relaterte fenomener
 • erfaring med materialkarakterisering, spesielt med en eller flere av følgende teknikker: skanningselektronmikroskopi (SEM), transmisjonselektronmikroskopi (TEM), røntgendiffraktometri (XRD), røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), termogravimetrisk analyse (TGA), Differensial Termisk Analyse (DTA), Differensial Skanning Kalorimetri (DSC), Elektrokjemisk impedansspektroskopi (EIS), Linear Sweep Voltammetry (LSV), Galvanometric Charge Discharge (GCD)
 • kunnskap og/eller erfaring i syntese og deponering av materialer, spesielt polymerbaserte nanokompositter
 • kunnskap/erfaring innen materialforskning for energilagring

Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • svært motivert og målrettet
 • evne til å gjennomføre og rapportere forskning på en strukturert måte
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • sterke analytiske evner
 • gode evner i problemløsning og forståelse av ny teori
 • lærerivrig med vitenskapelig nysgjerrighet og iver etter å utvikling i forskningsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen

 • søknadsbrev, hvor motivasjon for søknaden og en kort oversikt over kvalifikasjonene, teknisk kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som gjør deg til en attraktiv kandidat for en vellykket og produktiv utførelse av dette arbeidet.
 • CV og kopier av vitnemål/attester inkludert alle karakterer.
 • kopi av masteroppgave
 • et motivasjonsbrev det du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, forhold til kandidaten og telefonnummer)
 • kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til: https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en
 • søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må kunne vise frem resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • søkere fra EU/EØS-land.
  • søkere som har fullført minst et års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).
På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

  • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
  • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet i Oslo Sentrum med et mangfold av kulturtilbud
 • mulighet for faglig utvikling innenfor et stimulerende tverrfaglig forskningsmiljø som kombinerer materialteknologi, nanoteknologi og energimaterialer
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe, med støtte fra plattformen GreenMet – OsloMets grønne energilaboratorium
 • muligheten til å delta i ulike internasjonale forskningsnettverk
 • gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • gratis norskkurs

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, nok. 532.200 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis i maskinteknikk, Rafael Borrajo, +47 67 23 60 97
 • forskningsleder Tore Gimse, +47 67 23 72 81

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiat i Avansert materialteknologi
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2024-05-08
Søknadsfrist
2024-05-30 23:59 (Europe/Oslo)
2024-05-30 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) 5 min lesning
...
Lighting the Way in the Search for Distant Exoplanets SRON - Netherlands Institute for Space Research 4 min lesning
...
3D Printing for Better Healthcare Medical University of Vienna 4 min lesning
Flere stories