VID Specialized University

Stipendiatstilling med fokus på helsefaglige vurderinger i møte med endret helsetilstand hos hjemmeboende eldre

2022-10-01
Lagre som favoritt

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Forskningsområde

VID vitenskapelige høgskole har ledig 100% stilling som stipendiat med fokus på helsepersonells behov for vurderingskompetanse i møte med endringer i helsetilstand hos hjemmeboende eldre

Hensikten med prosjektet er å utforske empirisk hvilke vurderinger som gjøres og på hvilket grunnlag beslutninger tas, når helsepersonell i hjemmebaserte tjenester møter endret helsetilstand hos eldre pasienter. Dette innbefatter også å undersøke hvilke vurderinger og beslutninger som ligger til grunn for overføring av sårbare pasienter til andre instanser. Det er ønskelig at forskingsprosjektet gjennomføres i både en større og mindre kommune.

Sentrale tematikker er:

 • Sykepleieres behov for vurderingskompetanse i omsorgen for hjemmeboende eldre
 • Beslutningsprosesser i forbindelse med vurdering av omsorgsnivå og ved forflytning mellom ulike tjenester og tjenestenivå
 • Forhold (kontekst) rundt sykepleier og pasient som har betydning for sykepleieres vurderinger og handlinger.

Stipendiaten vil til daglig være en del av stipendiatfellesskapet ved VID, Fakultet for helsefag i Bergen (FHB) og samtidig være VID FHB sin stipendiat inn i et fellesprosjekt som VID deltar i som partner i  Senter for omsorgsforskning, vest - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no. (SOFV).

Aktuelle søkere bes om å ta kontakt med Trine Oksholm, trine.oksholm@vid.no tlf 91173965 eller Stein Erik Fæø, stein.faeo@vid.no tlf 92262081  for å få mer informasjon om prosjektet.

Ph.D.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stipendiatperioden er på fire år med 25% pliktarbeid.

Stillingen vil bli knyttet til ph.d.-programmet diakoni, verdier og profesjonell praksis. Les mer om ph.d.- programmet her:

Ph.d.-programmer ved VID - VID vitenskapelige høgskole. Det forventes at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og programmet (se lenke til mal for prosjektbeskrivelse under).

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i forskrift om ansettelse https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102 

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert ved Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP). Arbeidssted vil være i Bergen.

Forskergrupper

Stipendiatstillingene vil i utgangspunktet bli tilknyttet forskergruppen Pasientopplevelser og intervensjoner (PIFO) ved VID vitenskapelige høgskole. Forskningsgrupper - VID vitenskapelige høgskole

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i helsefag, eller annet fagområde av relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og forskningserfaring.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Gå inn på denne lenken for å se hvordan vi ønsker du skal lage prosjektbeskrivelse, VIDs mal for prosjektbeskrivelse - fil - VID vitenskapelige høgskole

Prosjektskissen skal følge VIDs mal for prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal være på minimum 3500, maksimum 4500 ord (referanselister, tabeller og all annen tekst inkludert)

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere i prosjektbeskrivelsen indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr lønnsplassering i lønnsramme 20, alternativ 10, ltr. 54 (p.t. kr 491 200,). Alternativ 10 gir automatisk opprykk på lønnsstigen etter tjenesteansiennitet og for tiden gis ltr. 56 andre året og ltr. 57 tredje året (se Landsoverkomsten).

Søknad

Søknad, CV, prosjektbeskrivelse, masteroppgave vitnemål, karakterutskrifter og attester sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant, og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. For søkere med utdanning som ikke kan dokumenteres med Diploma Supplements, må det fremvises bekreftelse på utdanning, dennes innhold og karakter.

Det vil gjøres en administrativ sortering utfra om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner knyttet til annonsen og stillingen. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Den administrative sorteringen sendes ikke ut.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden. Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk best du kontakte HR-seksjonen ved Kristina Sætran , telefon +47 22451941 eller kristina.saetran@vid.no.

Søknadsfrist: 1. oktober 2022

Tiltredelse: 1. januar 2023 eller etter avtale

Søkere som ønsker nærmere informasjon eller veiledning knyttet til prosjektskissen, eller andre opplysninger om stillingen, kan ta kontakt med førsteamanuensis Trine Oksholm, trine.oksholm@vid.no , telefon 91173965, Stein Erik Fæø, stein.faeo@vid.no tlf 92262081 eller senterleder Tormod Kleiven (e-post og telefonnummer)

VID vitenskapelig høgskole

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

VID har rundt 5600 studenter, 560 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiatstilling med fokus på helsefaglige vurderinger i møte med endret helsetilstand hos hjemmeboende eldre
Plassering
Engelsminnegate 16A Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2022-07-05
Søknadsfrist
2022-10-01
Jobbtype
Lagre som favoritt

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Oppdag relaterte jobber

...
PhD students in Life Sciences or Biomedical Engineering University of North Dakota 8 måneder siden
...
PhD Fellowships & Positions in Life Sciences University of Lausanne 4 uker siden
...
NIH Bioethics Fellowship National Institutes of Health 2 uker siden
...
Fung Global Fellows Program, Princeton University Princeton University 2 uker siden
...
Doctoral Student of Animal Nutrition ETH Zurich 1 måned siden
...
PhD Positions in Cancer Research German Cancer Research Center (DKFZ) 4 måneder siden
...
PhD position in IC Design group University of Twente 1 år siden
Flere jobber

Relevante stories