Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger, Norway

Universitetet i Stavanger

UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar. Sampelet mellom UiS og arbeidslivet er mangfaldig og mangearta. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i tre fakultet med 14 institutt og 2 nasjonale kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. UiS Pluss er universitetet si eining for etter- og vidareutdanning. Mange av dei eksternt finansierte forskingsaktivitetane skjer i samarbeid med vårt forskingsinstitutt, International Research Institute of Stavanger (IRIS). Det er òg fleire senter for forsking som er knytt saman i overbygginger mellom UiS og IRIS og andre aktørar. Prekubator TTO er vår reiskap for å fange opp forskingsidear som kan utviklast og brukast i samfunns- og næringsliv. Ipark driv inkubatorverksemd, som er ei oppstarthjelp for nyetablerte verksemder. Studentsamskipnaden i Stavanger og Studentorganisasjonen StOr tek seg av studentvelferd og studentane sine rettar. Universitetet i Stavanger er det einaste norske medlemmet i det europeiske nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).