Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger, Norway

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.  Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

14 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: okt. 17
PhD Fellowship in Welfare State Politics
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Welfare State Politics at the Faculty of Social Sciences, Department of Media and Social Sciences. The position is vacant from 01.02.2022. This is a trainee position that will give promising...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: nov. 01
Postdoctoral Fellow in systematic research reviews on diversity and inclusion in early childhood and schools
The University of Stavanger invites applicants for a position as Postdoctoral Fellow who will conduct and disseminate systematic research reviews on diversity and inclusion in early childhood and / or schools at the Faculty of Arts and Education, Knowledge Centre for...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: okt. 17
Stipendiat i utdanningsvitenskap, skolefravær og skolevegring
Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora , Nasjonaltsenter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingen er ledig for snarest mulig...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: okt. 17
Stipendiat i utdanningsvitenskap og humaniora, digital mobbing
Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap og humaniora ved Fakultet forutdanningsvitenskap og humaniora,Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Stillingen er ledig fra...