Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger, Norway

Universitetet i Stavanger

UiS ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggjarar. Regionen har ein dynamisk arbeidsmarknad og spennande kultur- og fritidsaktivitetar. Sampelet mellom UiS og arbeidslivet er mangfaldig og mangearta. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i tre fakultet med 14 institutt og 2 nasjonale kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. UiS Pluss er universitetet si eining for etter- og vidareutdanning. Mange av dei eksternt finansierte forskingsaktivitetane skjer i samarbeid med vårt forskingsinstitutt, International Research Institute of Stavanger (IRIS). Det er òg fleire senter for forsking som er knytt saman i overbygginger mellom UiS og IRIS og andre aktørar. Prekubator TTO er vår reiskap for å fange opp forskingsidear som kan utviklast og brukast i samfunns- og næringsliv. Ipark driv inkubatorverksemd, som er ei oppstarthjelp for nyetablerte verksemder. Studentsamskipnaden i Stavanger og Studentorganisasjonen StOr tek seg av studentvelferd og studentane sine rettar. Universitetet i Stavanger er det einaste norske medlemmet i det europeiske nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

2 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: mai 22
Professor in Energy and Environmental Policy
The University of Stavanger (UiS) has about 10,700 students and 1,560 employees. The University is located in the third largest urban region in Norway, with a dynamic labor market and exciting cultural and leisure activities. We are the only Norwegian member of the European...