Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger, Norway

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.  Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

3 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: aug. 15
Postdoctoral Fellow in Populism and Sustainable Development
The University of Stavanger invites applicants for a position as Postdoctoral Fellow in Populism and Sustainable Development at the Faculty of Social Sciences, Department of Media and Social Sciences. The Postdoctoral Fellow is employed for a period of 2 years, starting in...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: jul. 06
Ph.D. Fellowship in Computer Science (5G Vehicular Communication)
The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in Computer Science (5G Vehicular Communication) at the Faculty of Science and Technology, Department of Electrical Engineering & Computer Science. The position is vacant from September 2021. This is a...
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Stavanger
Plassering Stavanger, Norge | Søknadsfrist: jun. 27
Professor/Associate Professor in Marketing
The University of Stavanger invites applicants for a position as Professor/Associate Professor in Marketing at the Faculty of Social Sciences, Norwegian School of Hotel Management. The position is open for appointment. The subject area for the position is Marketing...