VID Specialized University

Inntil to stipendiatstillinger innen tverrprofesjonelt samarbeid for barn, unge og familier

2023-11-01 (Europe/Oslo)
Save job

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Forskningsområde

VID vitenskapelige høgskole har inntil to 100 % stillinger som stipendiat innen tverrprofesjonelt samarbeid for barn, unge og familier. De utlyste stillingene er knyttet til Senter for diakoni og profesjonell praksis og skal knyttes til forskningsgruppen Helsefremmende- og forebyggende arbeid for barn, unge og familier (HELFAM) ved fakultet for helsevitenskap.

Fokusområde til stillingen

Vi søker etter prosjekter knyttet til forvaltning av taushetsplikten i tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid i forbindelse med forebyggende og tiltaksorienterte tjenester for barn, unge og deres familier. Informasjonsdeling er en nødvendig del av slikt samarbeid, samtidig som beslutninger om hva som kan og bør deles er et juridisk og etisk anliggende. Taushetsplikten står sterkt og skal beskytte mot utilbørlig deling av personsensitiv informasjon, men kan også hindre at viktige opplysninger blir delt mellom samarbeidspartnere. Vi åpner for ulike tilnærminger til og perspektiver på denne tematikken basert på kvalitative metoder. Prosjektskisser med teoretiske og metodiske innfallsvinkler egnet til å utforske erfaringer, systemer, praksiser, juridiske og/eller etiske utfordringer knyttet til informasjons- og kunnskapsdeling ønskes velkommen.

Relevante søkere må skrive en prosjektbeskrivelse som inkluderer fokusområde som skissert ovenfor.

Ph.d.-program

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stipendiatperioden er en 100 % stilling over tre år.

Stillingen vil bli knyttet til ph.d.-programmet diakoni, verdier og profesjonell praksis. Programmet er tverrfaglig og praksisnært og er viet studier av og forskning på profesjonell praksis innenfor helse- og sosialtjenester og kirke og trossamfunn. Programmet er spesielt opptatt av forskning på profesjonsutøverens møte med og navigering av komplekse kunnskaps- og verdilandskaper, sett fra individuelle, kollektive og samfunnsmessige perspektiver. Les mer om ph.d.- programmet.

Det forventes at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og programmet (se lenke til mal i avsnittet om prosjektbeskrivelse under).

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i forskrift om ansettelse.

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert ved Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP).

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i helsefag, eller annet fagområde av relevans for utlysningen. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring, samt kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektskissen skal følge VIDs mal for prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 3500 ord (inkludert referanselister, tabeller og all annen tekst).

Benytt VIDs mal for prosjektbeskrivelse for å se hvordan vi ønsker du skal lage prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere i prosjektbeskrivelsen indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr brutto årslønn på kr. 532.200,- Arbeidstakere i SKO1017 Stipendiat gis automatisk lønnsutvikling i inntil fire år med 3 % årlig stigning.

Søknad

Send søknaden via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Følgende dokumenter skal lastes opp i JobbNorge portalen:

 • søknad
 • CV
 • prosjektbeskrivelse
 • masteroppgave
 • vitnemål
 • karakterutskrifter
 • attester

Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Søkere fra utlandet skal søke NOKUT’s generelle godkjenning (www.nokut.no).  Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant, og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. For søkere med utdanning som ikke kan dokumenteres med Diploma Supplements, må det fremvises bekreftelse på utdanning, dennes innhold og karakter.

Det vil gjøres en administrativ sortering utfra om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner knyttet til annonsen og stillingen. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Den administrative sorteringen sendes ikke ut.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden. Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk bes du kontakte HR-seksjonen ved Kristina Sætran, telefon +47 22451941 eller kristina.saetran@vid.no.

Søknadsfrist: 1. november 2023

Tiltredelse: 1. september 2024 eller etter avtale       Arbeidssted kan være i Oslo, Bergen eller Stavanger.

Om oss

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Ambisjonen vår er å bli Norges første private universitet innen 2028.

Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå, og vårt arbeid har særlig søkelys på sosial ulikhet og mennesker i sårbare situasjoner.Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Vårt motto er Engasjert for mennesket - lokalt og globalt.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Inntil to stipendiatstillinger innen tverrprofesjonelt samarbeid for barn, unge og familier
Plassering
Engelsminnegate 16A Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2023-09-05
Søknadsfrist
2023-11-01 23:59 (Europe/Oslo)
2023-11-01 23:59 (CET)
Jobbtype
Save job

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min lesning
...
How to Empower Children? Stand Up for Their Rights! Queen's University Belfast 5 min lesning
...
You Should do a PhD in Norway. Here’s Why. Universitetet i Agder 5 min lesning
Flere stories