VID Specialized University

Stipendiatstilling knyttet til temaet emosjoner og profesjonell praksis

Unspecified
Save job

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Har du lyst til å bli del av et spennende, tverrfaglig forskningsmiljø ved Senter for diakoni og profesjonell praksis?

VID vitenskapelige høgskole har ledig inntil to stipendiatstillinger innen emosjoner og profesjonell praksis. De utlyste stillingene er knyttet til Senter for diakoni og profesjonell praksis og skal kobles til den tverrfaglige forskningsgruppen Eksistensielle perspektiver i forskning og praksis (EXIST).

En nærmere beskrivelse av profilen til de utlyste stillingene er som følger:
Forskning blant ansatte i hjelperelasjoner viser at emosjonelt arbeid er helt nødvendig for å ivareta ansattes psykiske velvære og å unngå risiko for utbrenthet. Forskningsgruppen Eksistensielle perspektiver i forskning og praksis (EXIST) har et særlig fokus på temaet emosjoner og profesjonell praksis og skal nå knytte til seg en stipendiat som skal utforske profesjonelles erfaringer med å håndtere egne emosjoner i møte med brukere, og hvilken betydning dette har for eksistensiell helse.

Sentrale temaer kan for eksempel være emosjonelt arbeid eller emosjoner og etikk, og hvordan dette spiller inn på ansattes eksistensielle helse. Eksistensiell helse forstås vidt som menneskers erfaringer og opplevelser av trygghet, tilhørighet, mening og håp. 

Det planlagte ph.d.-prosjektet vil benytte seg av kvalitative metoder for å utforske informantenes livsverden, erfaringer og meninger. Eksempler på relevante kvalitative metodiske tilnærminger er narrativ metode, fenomenologi og autoetnografi.
EXIST består av fagpersoner med bred tverrfaglig bakgrunn og relevant faglig og metodisk kompetanse innen helse og humaniora. Prosjektet vil bli knyttet opp mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Forskergrupper

Stipendiatstillingen vil bli tilknyttet og jobbe tett med kollegaer og nettverk i forskergruppen EXIST. Vårt arbeidsmiljø er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Du vil få erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.

Les mer om forskningsgruppene her: https://www.vid.no/forskning/forskningsgrupper/

Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning. Utdanningen kvalifiserer for stillinger både innenfor og utenfor akademia.

Stipendiatperioden er en 100% stilling for en periode på tre år.

Ph.d.-program

Stillingen vil være tilknyttet ph.d.-programmet i diakoni, verdier og profesjonell praksis ved VID. Programmet er tverrfaglig og praksisnært og er viet studier av og forskning på profesjonell praksis innenfor helse- og sosialtjenester og kirke og trossamfunn. Programmet er spesielt opptatt av forskning på profesjonsutøverens møte med og navigering av komplekse kunnskaps- og verdilandskaper, sett fra individuelle, kollektive og samfunnsperspektiver. Les mer om ph.d.- programmet her.

Det forventes at søkere tydelig beskriver sammenhengen mellom eget forskningsprosjekt og ph.d. programmet. Eget forskningsprosjekt må ta tydelig utgangpunkt i den ovennevnte tematikken for å kunne bli vurdert

Betingelser for opptak som stipendiat er angitt i forskrift om ansettelse.

Den utlyste stipendiatstillingen vil være organisatorisk plassert ved Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP). 

Kvalifikasjoner og egenskaper

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad (120 ECTS) i fagområde av relevans for den utlyste tematikken. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg normalt tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.
 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
 • Gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring, samt kvalitet på prosjektskisse.

VID mener at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosjektbeskrivelse

Alle søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse. VIDs mal for prosjektbeskrivelse skal benyttes. Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 3500ord (referanselister, tabeller og all annen tekst inkludert). Her finner du malen.

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

VID ønsker å styrke forskningssamarbeidet med internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, og forventer at søkere i prosjektbeskrivelsen indikerer planer for utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Vi kan tilby

 • Faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • Medlemskap med gode vilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til Landsoverenskomsten mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1017 Stipendiat. Vi tilbyr brutto årslønn på NOK 532.200,- Arbeidstakere i SKO1017 Stipendiat gis automatisk lønnsutvikling i inntil fire år med 3 % årlig stigning.

Søknad

Send søknaden via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Følgende dokumenter skal lastes opp i Jobbnorge portalen:

 • Søknad
 • CV
 • Prosjektbeskrivelse
 • Vitnemål
 • Karakterutskrifter
 • attester

Det er søkerens ansvar å laste opp fullstendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader vil ikke ble behandlet.

Diploma Supplement skal vedlegges der det er relevant, og dokumenter som ikke er på norsk eller engelsk må vedlegges i offisiell oversettelse. For søkere med utdanning som ikke kan dokumenteres med Diploma Supplements, må det fremvises bekreftelse på utdanning, dennes innhold og karakter.

Det vil gjøres en administrativ sortering utfra om kandidaten oppfyller de formelle kvalifikasjoner knyttet til annonsen og stillingen. Det kan derfor ikke forventes at alle søkere vil motta en vurdering av sakkyndig komité. Den administrative sorteringen sendes ikke ut.

Søkerne vil bli vurdert av sakkyndig komité på grunnlag av søkerkompetanse, relevans for utlysningen og kvalitet på prosjektbeskrivelsen.

Videre i prosessen vektlegges intervju som blir gjennomført med aktuelle søkere. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle søkere, og det bes om at 2-3 referanser oppgis i søknaden. Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

For relevant dokumentasjon som ikke kan sendes elektronisk best du kontakte HR-seksjonen ved HR-partner Kristina Sætran, kristina.saetran@vid.no.

Søknadsfrist:   01.11.2023

Tiltredelse: 1. september 2024 eller etter avtale

Arbeidssted: VID Oslo, Bergen eller Stavanger

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiatstilling knyttet til temaet emosjoner og profesjonell praksis
Plassering
Engelsminnegate 16A Stavanger, Norge
Publiseringsdato
2023-09-06
Søknadsfrist
Unspecified
Jobbtype
Save job

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

VID Specialized University undertakes education and research in the fields of health and social sciences, educational science, management, diaconia...

Besøkt arbeidsgiverens side

Interessante artikler