OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat i design av solide elektrolytter for Li- og Na-ion-batterier ved hjelp av Deep Learning-baserte modeller

2024-08-01 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Institutt for maskin-, elektro- og kjemiteknikk (MEK) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen feltet Computational Material Modeling, knyttet til «Designing Solid Electrolytes for Li - og Na-ion-batterier som bruker Deep Learning-baserte modeller (DeepSolo)”-prosjektet. Ph.d.-kandidaten vil inngå i forskningsgruppen Mekanisk, Mekatronikk og Materialteknologi (M3T) og GreenMet – OsloMet Green Energy Laboratory. 

Forskningsområde

For tiden er flytende elektrolyttbaserte batterier de mest brukte batteriene i bærbare enheter og elektriske kjøretøy. De flytende elektrolyttene som brukes i disse batteriene, som er basert på organiske løsemidler, utgjør imidlertid en betydelig sikkerhetsrisiko på grunn av potensialet for lekkasje og forbrenning. Solid-state elektrolytter (SSE) er sikrere alternativer til flytende elektrolytter, siden de gir forbedret elektrokjemisk stabilitet og er ikke-brennbare. SSE-er tillater også bruk av Li- og Na-metaller som anode, og øker dermed energitettheten til Li- og Na-ion-batterier. Videre kan SSE-er stables i flere lag for å øke energitettheten ytterligere, noe som gjør dem til lovende kandidater for neste generasjon elektrolyttmaterialer for å erstatte flytende elektrolytter.

Å utvikle et enkelt materiale som oppfyller alle kravene til en passende SSE er utfordrende. På den ene siden krever det bruk av keramikkbaserte ledere for å oppnå en ikke-giftig og stabil SSE med høy ionisk ledningsevne. På den annen side trenger et materiale med lav ladningsoverføringsmotstand ved det faste elektrode-elektrolyttgrensesnittet et mykt materiale som en polymerbasert elektrolytt. Å kombinere harde og myke materialer (f.eks. polymerer og keramikk) til en enkelt polymer nanokompositt fast elektrolytt (PNSEs) kan være en lovende tilnærming for å løse dette materialparadokset. PNSE-er kan gjøre det mulig å oppnå ønskelige egenskaper, inkludert høy ionisk ledningsevne, lav grensesnittmotstand, forbedrede mekaniske egenskaper og overlegen elektrokjemisk stabilitet.

Når det gjelder småskalaeffekter på materialoppførselen til PNSE-er, kan bare molekylære simuleringer gi en systematisk metode for å forstå forholdet mellom strukturen og funksjonen til de komplekse systemene og akselerere utviklingen av mer høyytende PNSE-er. Det endelige målet med DeepSolo-prosjektet er å utvikle, implementere og validere nye dyplæringsmodeller for molekylær dynamikk og grovkornede simuleringer for karakterisering, design, virtuell testing og optimalisering av PNSE-er for Li- og Na-ion-batterier.

Stillingen lyses ut for en periode på tre år med 100% forskning. Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.  

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad/hovedfag innen ingeniørfag, fysikk eller anvendt matematikk. Graden må inneholde 120 studiepoeng (ECTS). 
 • En faglig profil som passer forskningsgruppens behov. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, muntlig og skriftlig. 

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

 • Minimum gjennomsnittskarakter B på emner som inngår i mastergraden.
 • Minimum karakter B på masteroppgave/hovedoppgave.
 • Minimum gjennomsnittskarakter C på emnene som inngår i bachelorgraden. Dersom du har en integrert mastergradsutdanning regnes karakterene fra de tre første normerte studieårene.

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. 

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Ønskede egenskaper

 • Kapasitet for selvstendig planlagt, og målrettet arbeid.
 • Sterke analytiske ferdigheter og gode evner til problemløsning, forståelse av nye teorier og rapportering av forskning på en strukturert måte.
 • En eller flere av de følgende:
  • Evne til å utvikle og implementere molekylær dynamikk, grovkornet og Monte Carlo simulering, og kvantesimuleringsmetoder for modellering av polymer nanokompositter.
  • Kunnskap om utvikling av maskinlæringsmodeller for materialmodellering.
  • Kunnskap om programmeringsspråk, som Python, MATLAB, Julia og C++, og molekylær dynamikkprogrammer, som LAMMPS, for å forutsi mekaniske/elektriske egenskaper til materialer.
  • Kunnskap/erfaring innen forskning for avanserte batterier.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og hvordan din faglige profil er relevant for denne stillingen. 
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må legges ved. Dette må være et offisielt dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av universitetet som har utstedt vitnemålet.
  • Mastergrad må være fullført ved søknadstidspunktet. Dersom du ikke har mottatt vitnemål før søknadsfristen, må du legge ved foreløpig karakterutskrift på engelsk eller et skandinavisk språk fra ditt universitet/vitnemålsportalen innen søknadsfristen, i tillegg til en offisiell bekreftelse fra utdanningsinstitusjon på at alle eksamener til mastergraden, inkludert masteroppgave, er fullført. Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelsesdato. 
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Vitenskapelig arbeid som du ønsker skal bli vurdert og kopi av masteroppgave/hovedoppgave. 
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må legge ved resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst ett års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

 • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
 • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no. 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 1. august 2024

Ref: 24/19735

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiat i design av solide elektrolytter for Li- og Na-ion-batterier ved hjelp av Deep Learning-baserte modeller
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2024-06-20
Søknadsfrist
2024-08-01 23:59 (Europe/Oslo)
2024-08-01 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) 5 min lesning
...
Lighting the Way in the Search for Distant Exoplanets SRON - Netherlands Institute for Space Research 4 min lesning
...
3D Printing for Better Healthcare Medical University of Vienna 4 min lesning
Flere stories