OsloMet – Oslo Metropolitan University

Stipendiat innen bærekraftig innovasjon og radikale teknologier og løsninger for fremtidens vannindustri

2024-08-01 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Institutt for maskin-, elektro- og kjemiteknikk (MEK) har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen bærekraftig innovasjon og radikale teknologier og løsninger for fremtidens vannindustri. Livet i Oslofjorden er truet av forurensning fra avløpsvann og landbruk. Norsk vannindustri har et ambisiøst mål om å redusere energiforbruket med 50 %, og redusere overløp av avløpsvann betydelig. Det vil derfor være nødvendig med store teknologiske investeringer.

Dette prosjektets mål er å undersøke mulige radikale innovasjoner for fremtidens vannindustri fra bærekraftperspektiver: samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske. Hvilke radikale løsninger og teknologier kan gi bærekraftige alternativer, og hva er de miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvensene? Hvordan vil dette påvirke Oslofjorden, innbyggerne og kommunen?

Hovedmålet er å utforske potensialer og utfordringer for digitale løsninger for å muliggjøre engasjement for bærekraftig vannforbruk og avløpsrensing i Oslo-området i 2030 og 2070.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK), Institutt for estetiske fag (EST) og Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

Forskningsområde

Radikal innovasjon i norsk vannindustri for å fremme bærekraftige vann og sanitærløsninger i Oslo-området, vil kreve samarbeid og vitenskapelig kompetanse på tvers av fagområder. Dette prosjektet vil bruke transdisiplinære tilnærminger i forskning for design for bærekraft og innovasjonsprosesser.

Prosjektet vil anvende forskningsmetoder og arbeidsformer som aksjonsforskning, framsyn, samskaping, modellering og simulering, livssyklusvurdering og digital prototypeutvikling. I prosjektet vektlegges samarbeid med interessenter i både vannsystemene og rekreasjonsområdene i fjorden. Deltager i prosjektet vil omfatte både unge borgere i urbane områder (fortrinnsvis elever og lærere i designfag på videregående- eller grunnskole el.); interessenter i vannindustri; og representanter fra lokale myndigheter.

Stillingen lyses ut for en periode på tre år med 100% forskning. Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.  

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad/hovedfag innen design, design av informasjonssystemer, anvendt data teknologi, menneske-maskin interaksjon, interaksjonsdesign, systemdesign eller lignende fagfelt. Graden må inneholde 120 studiepoeng (ECTS). 
 • En faglig profil som passer prosjektets behov. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk, muntlig og skriftlig. 

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

 • Minimum gjennomsnittskarakter B på emner som inngår i mastergraden.
 • Minimum karakter B på masteroppgave/hovedoppgave.
 • Minimum gjennomsnittskarakter C på emnene som inngår i bachelorgraden. Dersom du har en integrert mastergradsutdanning regnes karakterene fra de tre første normerte studieårene.

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. 

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Ønskede egenskaper

 • Ferdigheter i et skandinavisk språk er en fordel
 • Evne til selvstendig arbeid, ta initiativ, planlegge, dimensjonere og styre eget arbeid
 • Evne og vilje til å utforske muligheter for innovasjon og kreativitet
 • Erfaring med arbeid innenfor bærekrafttematikk
 • Evne til å jobbe under press

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og hvordan din faglige profil er relevant for denne stillingen. 
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må legges ved. Dette må være et offisielt dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av universitetet som har utstedt vitnemålet.
  • Mastergrad må være fullført ved søknadstidspunktet. Dersom du ikke har mottatt vitnemål før søknadsfristen, må du legge ved foreløpig karakterutskrift på engelsk eller et skandinavisk språk fra ditt universitet/vitnemålsportalen innen søknadsfristen, i tillegg til en offisiell bekreftelse fra utdanningsinstitusjon på at alle eksamener til mastergraden, inkludert masteroppgave, er fullført. Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelsesdato. 
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Vitenskapelig arbeid som du ønsker skal bli vurdert og kopi av masteroppgave/hovedoppgave. 
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må legge ved resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst ett års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

 • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
 • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no. 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 1. august 2024

Ref: 24/19736

Arbeidsoppgaver

Tittel
Stipendiat innen bærekraftig innovasjon og radikale teknologier og løsninger for fremtidens vannindustri
Plassering
Pilestredet 46 Oslo, Norge
Publiseringsdato
2024-06-20
Søknadsfrist
2024-08-01 23:59 (Europe/Oslo)
2024-08-01 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

OsloMet's vision is to deliver knowledge to solve societal challenges. Norway's most urban and 3rd largest university.

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min lesning
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min lesning
...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) 5 min lesning
Flere stories