Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i medievitenskap

2024-08-15 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag, for en periode på tre år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 55 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og oversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap).

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til fagområdet kommunikasjon og mediefag med vektlegging på medievitenskap. Aktuelle områder kan være internasjonal medieutvikling, medier og demokrati, politikk og medier, medieproduksjon og mediebruk.

Instituttet er for tiden involvert i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen fagfeltet, blant annet Horisont Europa - prosjektet ReMeD (Resilient Media for Democracy in the Digital Age - www.resilientmedia.eu). Gode prosjektsøknader som kan knyttes opp til dette prosjektet vil bli foretrukket.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Mer informasjon finnes her: Ph.d.-program i humaniora og pedagogikk

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 • Mastergrad i medievitenskap, journalistikk, kommunikasjon eller annet relevant fagområde.
 • Søkere må legge ved prosjektbeskrivelse på maksimum 7 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.
 • Kunne vise gode formidlingsevner muntlig og skriftlig

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Tidligere vitenskapelig(e) publikasjon(er) eller manuskript(er) inne relevant fagområde vil bli vektlagt
 • Erfaring knyttet til arbeid innenfor kommunikasjonsarbeid, medier, journalistikk eller lignende

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • gode organisatoriske egenskaper
 • evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Vitnemål med karakterer
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave (fulltekst)
 • Inntil 5 vitenskapelige publikasjoner (i tillegg til masteroppgaven)
 • Attester
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 7 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen
 • Søkere med utdanning fra utlandet skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
 • Søkere fra ikke-skandinaviske land må dokumentere språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.08.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Arbeidsoppgaver

Tittel
Doktorgradsstipendiat i medievitenskap
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2024-05-28
Søknadsfrist
2024-08-15 23:59 (Europe/Oslo)
2024-08-15 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Interessante artikler